Начало Общество Актуална информация за състоянието на водоема за „богати” разтвори на рудник „Цар...

Актуална информация за състоянието на водоема за „богати” разтвори на рудник „Цар Асен”

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

navodnenieВъв връзка с метеорологичните прогнози за предстоящи интензивни дъждове през седмицата, на 08.12.2014г. /понеделник/, експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверка на водоема за „богати” разтвори под насипището на рудник „Цар Асен”.

При извършения оглед се констатира критично ниво от 190 см. на водите във водоема при оптимална кота – 150 см. и дрениране към коритото на р. Луда Яна. С констативен протокол № 04-88/08.12.2014г. на оператора „Еко Медет”ЕООД, гр. Панагюрище е дадено предписание за непрекъснато наблюдение и недопускане преливане на дренажни води в р. Луда Яна. Изпомпването на водите от водоема към котлована на рудник „Цар Асен” е започнало в 17.00 часа на 8 декември. Дейностите по изпомпване на дренажните води се изпълняват от „Благиев инженеринг”ЕООД, гр. София.

На 09.12.2014г. директорът на РИОСВ уведоми за кризисната ситуация  областния управител на Пазарджишка област, директора на БД „ИБР”, гр. Пловдив и директора на РЗИ-Пазарджик. Същият ден, експерти на РИОСВ и РЛ-Пазарджик към ИАОС извършиха повторна проверка на водоема за „богати” разтвори. Въпреки непрекъснатото изпомпване, в резултат на падналите проливни дъждове през последното денонощие, се констатира повишено ниво на водите във водоема над 2 м. и преливане на дренажни води в коритото на р. Луда Яна. Взети са водни проби за анализ от дренажните води преди заустване в р. Луда Яна, с цел прилагане на административно-наказателна процедура по Закона за водите.

По информация на „Еко Медет”ЕООД, операторът е предприел мерки за увеличаване дебита на изпомпваните дренажни води. Уведомен е и принципала на дружеството – Министерство на икономиката за отпускане на финансови средства за монтиране на стационарна помпена станция и напорен тръбопровод.

Експерти на РИОСВ-Пазарджик са на обекта и в момента.