Начало Бизнес „Асарел-Медет“АД обявява за продажба следните употребявани автомобили

„Асарел-Медет“АД обявява за продажба следните употребявани автомобили

СПОДЕЛИ
restorant

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 24.10.2018 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435