Начало Общество „Асарел-Медет“ АД представи корпоративен проект за подкрепа на социално слаби

„Асарел-Медет“ АД представи корпоративен проект за подкрепа на социално слаби

СПОДЕЛИ
restorant

Корпоративен проект на "Асарел-Медет" АД за подкрепа на социално слаби граждани на община Панагюрище бе представен снощи в зала "Асарел" на хотел "Каменград". Презентацията бе видяна от зам.-кметът на общината Галина Матанова, председателят на местния парламент Веселина Зумпалова  – Ралчева, общински съветници, кметовете на кметства, ръководители на институции, директори на училища,представители на "Лайънс клуб", "Ротари клуб", Сдружение на предприемачите, медии. Изпълнителният директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков подчерта, че грижата за гражданите от най-уязвимите групи, включително и за ромите, е отговорност на цялото общество. Той призова представителите на общинската управа, институциите и бизнеса да си партнират в решаването на десеткити проблеми, натрупани в годините на прехода – ниски доходи, социална изолация, жизнена среда, достъп до здравни услуги и др. Мениджърът обаче подчерта, че в основата на проблема е образованието като основа за професионална и социална реализация, формиране на ценностна система, възпитание, трудови навици и обществена активност.

Александър Чобанов, директор "Човешки ресурси" в предприятието,  представи в детайли проекта, в който предложените от дружеството мерки бяха разпределени в три направления – "Образование", "Икономическа и социална реализация", "Здравеопазване и жизнена среда". Той представи и първата реализирана инициатива по проекта, която е станала факт в партньорство с общината и директорите на училища. По инициативата "Образование за всички" са осигурени учебници за 91 деца от 7 до 12 клас, които учат във всички училища. Общата стойност на учебниците е близо 11 000 лева, а Чобанов подчерта, че тази инициатива дава възможност за бъдещо надграждане като осигуряване на безплатен транспорт и стипендии за децата от социално слаби семейство. В хода на презентацията бе обявена и готовността на дружеството да осигурява заетост и възможности за квалификация на социално уязвими граждани, както и включването на граждани с ниска квалификация и образование във фирмени проекти, свързани с озеленяване, рекултивация, подръжка на съоръжения и други дейности. От дружеството декларираха бъдеща подкрепа и за всякакви инициативи, свързани с решаването на проблеми в сферите на здравеопазването, подобряването на инфраструктурата и жизнената среда в ромските квартали.

Изпълнителният директор акцентира и върху факта, че в последните години са натрупани огромни сметки към "В и К – П" ЕООД и подчерта, че с информационни и мотивационни мерки от всички заинтересовани страни трябва да се изкорени консуматорското мислене и да се формира отношение на добросъвестен и отговорен стопанин. Той отново повдигна и нерешеният проблем с незаконните жилища в ромските квартали.

Свои мнения и предложения за допълване на проекта дадоха над десет присъстващи, като общото впечатление бе, че дружеството е обхванало и дефинирало най-сериозните проблеми на социално слабите граждани и предложиха своето партньорство за тяхното решаване.