Начало Бизнес „Асарел-Медет“АД продава употребявано оборудване

„Асарел-Медет“АД продава употребявано оборудване

СПОДЕЛИ

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

Реклама

 

№ по редМарка / Вид оборудванеГодина на въвеждане в експлоатацияПробегМин. цена 

в лв. без ДДС

1.Санитарен автомобил VW №РА6238АР1996120 000 km2 240

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 24.05.2021 г. по един от следните два начина:  

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на санитарен автомобил“ и със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“ 
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“. 

За оглед и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.