Начало Бизнес „Асарел-Медет“ АД се включи в конференцията „Бизнесът и регионите“

„Асарел-Медет“ АД се включи в конференцията „Бизнесът и регионите“

СПОДЕЛИ
Как компаниите допринасят за устойчивото развитие на регионите в България?
Какви са възможностите тези ефекти да се увеличават? Отговорите на тези въпроси потърсиха участниците в първата годишна конференция на списание „BGlobal”, организирана съвместно с Българска стопанска камара. Събитието се проведе днес в столичния хотел „Милениум“, с подкрепата на „Асарел-Медет“АД.
Акцент в дискусията бяха предизвикателствата пред бизнесите и общините, произтичащи от Зелената сделка на Европейския съюз и възможностите за развитие, които предоставя Националният план за възстановяване и устойчивост. Сред гостите на форума беше министърът на икономиката Даниела Везиева, а вицепремиерът Атанас Пеканов отправи виртуално приветствие към участниците.
Компанията ни беше представена от директор „Човешки ресурси“ Бисерка Янева, която запозна участниците в събитието с иновативни проекти и най-мащабните социални инвестиции, реализирани чрез публично-частно партньорство между „Асарел-Медет“АД и Община Панагюрище.
„За нас трансформацията не е еднократна, а непрекъснат процес на инвестиции и обновление. В нашата компания постоянно внедряваме нови технологии и оборудване, за да сме все по-ефективни”, каза Бисерка Янева. „За последните 20 години сме вложили над 1,4 милиарда лева по нашите седем програми за дългосрочно устойчиво развитие. Благодарение на изградените две циклично-поточни линии за руда и откривка намалихме въглеродните емисии с 40 процента. Модернизацията на фабриката редуцира потреблението на еленергия в процеса на флотация с 15 процента, а изградената Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, показа, че кръговата икономика има голям потенциал“, допълни Бисерка Янева.
Конференцията „Бизнесът и регионите“ беше открита от Светла Костадинова – изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Тя представи предизвикателствата, пред които са изправени бизнес и общини в условията на здравна и икономическа криза. Костадинова посочи „Асарел-Медет“АД като пример за компания, която работи в малка община и е основен двигател за дългосрочното устойчиво развитие на региона като най-голям работодател, както и с реализираните мащабни социални проекти.
Участници и панелисти бяха висши мениджъри на структуроопределящи за българската икономика компании и финансови институции като Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“ ООД, Румен Цонев, главен изп. директор на КЦМ, и Илия Гърков, вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ и др. Участие в програмата взеха и представители на местната власт.
Разговорите бяха концентрирани в два основни панела. В първия, „Бизнес модели на устойчива трансформация“, бяха представени реалните стъпки на компаниите в посока намаляване на въглеродния отпечатък, дигитализация, индустриална симбиоза. Акцент във втория панел – „Регионални модели на устойчива трансформация“, бяха усилията на местните власти да привличат и задържат инвестиционния интерес.