Начало Общество Атанас Шопов е новият директор на Историческия музей

Атанас Шопов е новият директор на Историческия музей

СПОДЕЛИ

Седемчленна комисия, председателствана от заместник кмета на общината  Галина Матанова класира на първо място в проведения конкурс за избор на директор на историческия музей Атанас Петров Шопов. В комисията бяха включени трима външни експерти – двама музейни дериктори и един представител от Министерство на културата.

 Атанас Шопов спечели конкурска при оспорвана конкуренция с още двама кандидати. Той ще управлява музея в следващите пет години, съгласно изискванията на Закона за културното наследство. Атанас Шопов трябва да встъпи в новата си длъжност в 14-дневен срок от обявяване на резултата от конкурса.

 Атанас Шопов работи като уредник в Историческия музей от 2006 год.. Магистър е по история, доктор на науките. Притежава научно звание старши научен сътрудник втора степен по научната специалност „История на България”. Има 16 години професионален опит като учител по история с средно училище, носител на много отличия и грамоти.