Начало Общество Безлихвен заем от 300 хил. лв. получава болницата от общинския бюджет

Безлихвен заем от 300 хил. лв. получава болницата от общинския бюджет

СПОДЕЛИ
restorant

Безлихвен заем от 300 хил. лв. получи Многопрофилната болница "Събо Николов" в Панагюрище. Общинските съветници дадоха своето съгласие за прехвърляне на бюджетни средства по приходната част на бюджета на общината, за да се осигури помощта за здравното заведение. С отпуснатия заем болницата ще погаси стари задължения към кредитори. МБАЛ дължи на две фирми-доставчици на консумативи съответно по 8 689 лв. и 8021 лв. За доставка на кислород болницата е задлъжняла с 8 391 лв., а за пране с 28 106 лв. За доставка на лекарства МБАЛ има да дава на "Медфарма" 6 622 лв. Най-голямото задължение на болницата е към "Софарма" – 240 168 лв., заради което фирмата-доставчик на лекарства бе предприела запориране на вземанията на МБАЛ "Събо Николов".
Община Панагюрище осигурява средствата за сметка намаляване на параграф 76 00 – временни безлихвени заеми, междубюджетни и извънбюджетни сметки, без да се променя рамката на бюджет 2013 на общината, уточни кметът Никола Белишки. Той посочи още, че срокът за погасяване на заема от страна на болницата е до 1 август 2015 г. Болницата ще направи това на 20 равни вноски като започне от 1 януари 2014 г.
Съветниците поискаха управителят на МБАЛ да предостави отчет за погасените задължения в срок до 15 май тази година. Те изразиха надежда, че след като се изчистят старите дългове на болницата, тя вече ще има възможност с текущите си приходи редовно и в срок да плаща на персонал, доставчици и кредитори.