Начало Общество За първи път приеха общински план за младежта

За първи път приеха общински план за младежта

СПОДЕЛИ
restorant

Общински план за младежта ще действа през настоящата година в Панагюрище. Това стана възможно след като документът бе обсъден и приет единодушно от местните депутати на общинска сесия. Подобен план се изготвя за първи път и е във връзка със Закона за младежта, който влезе в сила от 20 април 2012 г. и Националната стратегия за младежта. Целта е да се създадат благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономически живот, както и да се приобщят в управлението на местно, областно и национално ниво. Общинският план е обсъден с представители на младежки организации, неформални групи и ученически съвети.
Основните теми и широкият обхват на проблемите сред младите хора налагат многосекторен подход в изпълнението на стратегията, посочи ресорният зам.-кмет Галина Матанова. На общинско ниво този подход ще развиваме  чрез конструктивен диалог с младите хора при формулирането, осъществяването и оценката на техните политики и ангажиране на всички организации и институции, работещи с млади хора
Общинският план за младежта определя конкретно целите и приоритетите на развитие на младежката политика и прави анализи на състоянието и потребностите на младите хора в общината. Той е отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и допълва. Средствата за дейностите по програмата се осигуряват от общинския и държавния бюджет, национални програми, програми на ЕС, донорски организации. Целта е да се разкрият нови възможности за всички млади хора и да се даде равен старт на панагюрските младежи с връстниците им от цяла Европа.
Подобен документ се изготвя за първа година и към него трябва да се подходи много сериозно, посочи съветничката от групата "За свободна община" – Надежда Пърлева. Тя отбеляза няколко конкретни технически грешки в документа и препоръча в плана да залегнат повече европейски програми и директиви. Изказването й предизвика сериозното недоволство на кмета Никола Белишки и заместничката му Галина Матанова. И двамата бяха категорични, че общинските съветници не са проявили достатъчно голяма активност при изготвянето на плана. Нямаше общински съветник, който да дойде и да прояви амбиция и инициатива при изготвянето на документа. Може би има някакви недостатъци в плана, но са ви били необходими 20 дена, за да ги откриете, отсече кметът. Ставаше въпрос за дебат в комисиите, който не се случи. В същото време дори Младежкия парламент си направи труда да изкаже мнение и да направи предложения. И от ляво и от дясно беше еднакво сухо – една дума не чух от вас, заяви още градоначалникът.
Високо бе оценен общинският план от съветниците от ГЕРБ Томи Наплатанов и Илия Анчев. Младежката политика вече не е само намерения и думи. В този документ дейностите са събрани, структурирани и обвързани финансово, което означава, че ще се случат на практика, заяви Наплатанов. Той отбеляза също и пробудената активност на младите хора в града, като даде пример с Младежкия парламент.

 

1 КОМЕНТАР