Начало Общество Бившият кмет на Стрелча и настоящият заместник-кмет пропуснали да декларират имоти

Бившият кмет на Стрелча и настоящият заместник-кмет пропуснали да декларират имоти

60
0
СПОДЕЛИ
restorant

Мария МАСЛЕВА

strelcha

Вчера Сметната палата публикува списък на лица по чл. 2, ал. 1, т. 29 и от други категории задължени лица от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали встъпителни и финални имуществени декларации за периода от 07.11.2015 г. до 31.12.2015 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие, съобщиха от „Виделина“.

Списъкът съдържа констатациите за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от кметовете и зам.-кметовете на общини, кметовете и зам.-кметовете на райони и председателите на общински съвети, участвали в местните избори, проведени през октомври 2015 г. В списъка са включени и констатациите за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации и на други задължени по закона лица, които са подали встъпителни и финални декларации за същия период.

Проверени са общо 475 лица, подали встъпителна декларация и 484 лица, подали финална декларация, както и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. Установени са 178 заключения за несъответствия.

Сред тях са бившият кмет на община Стрелча Иван Евстатиев Евстатиев. Той е подал финална декларация през 2015 г., но не е декларирал притежавана нива с площ 3.574 дка в с. Драгор.

Във встъпителната декларация на настоящия зам.-кмет на община Стрелча Димитър Кунчев Кунчев, която е подадена през 2015 г. също са открити несъответствия. Кунчев не е декларирал данни за съпругата – притежавани 1/5 ид.ч. от поземлен имот с площ 3 879 кв. м в София и лек автомобил „Сеат Ибиза“.