Начало Общество БМЧК-Панагюрище проведе отчетно събрание, избра новото ръководство

БМЧК-Панагюрище проведе отчетно събрание, избра новото ръководство

СПОДЕЛИ

На 8 декември се проведе отчетно-изборно събрание на БМЧК – Панагюрище. Дневният ред включваше: отчетен доклад за дейността на Общинската организация на БМЧК за периода 2017-2018-та година, избор на нов координационен съвет и план за дейността през 2018-2019-та година.

На събранието беше отчетена работата на младежката червенокръстстка организация за мандата 2017-2018 г. Делегатите на заседанието приеха с пълно мнозинство доклада на Саркис Андонян – координатор на БМЧК-Панагюрище, след което беше избрано ново ръководство за предстоящия двугодишен мандат.

За координатор на БМЧК-Панагюрище бе избрана Десислава Кемилова, зам.-координатори станаха Евгения Ангелова и Цветана Мулешкова, секретар-протоколчик – Александра Немигенчева и отговорник по социално помощна дейност – Велизар Гевечанов.

Отговорник на БМЧК-Панагюрище ще бъде Ненко Ефтимов.

Благодарности и поздрави за добре свършената работа на досегашното ръководство на БМЧК-Панагюрище отправиха Нора Кунчева – председател на БЧК-Панагюрище и Павлинка Дундарова – координатор на благотворителната организация.

Гости на събитието бяха Даниел Желязков, Гергана Анова и Михаела Джунева – доброволци от БМЧК-Пазарджик, които също изразиха положителните си впечатления от панагюрските червенокръстци.