Начало Здраве МБАЛ „Уни Хоспитал“ получи сертификат като редовен колективен член на БулНозо

МБАЛ „Уни Хоспитал“ получи сертификат като редовен колективен член на БулНозо

СПОДЕЛИ

По време на 12-ия конгрес по нозокомиални инфекции, който се проведе ноември в София, МБАЛ „Уни Хоспитал“,като активен член и партньор с Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо, получи сертификат.

Панагюрската болница беше представена от санитарния инспектор Евгения Гюрова и от ст.м.с. Благовеста Сидова, които се включиха активно в програмата на събитието. Специално внимание беше отделено на организацията на работа в Централна стерилизация. Участие във форума взе и д-р Антонина Корчева – консултант по контрол на инфекциите в „Уни Хоспитал“.

По време на специална сесия ст.м.с. Благовеста Сидова показа нашата Централна стерилизация пред повече от 250 специалисти по контрол на инфекциите. Презентацията предизвика голям интерес от страна на присъстващите с високото ниво на предоставяните услуги. Сектор „Централна стерилизация“ на МБАЛ „Уни Хоспитал“ е изграден и функционира в съотвестствие с изискванията за болнична хигиена и съвремените стандарти за организация на работните процеси.

Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо изрази желание за бъдещо партньорство с МБАЛ „Уни Хоспитал“ и някой от предстояшите конгреси по нозокомиални инфекции да се проведе на територията на град Панагюрище.