Начало Общество Болничeн отложи избора на председател на съда в Панагюрище

Болничeн отложи избора на председател на съда в Панагюрище

СПОДЕЛИ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 16.11.2021 г. провеждането на изслушванията на допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Районен съд – Козлодуй, и на Районен съд – Панагюрище, поради представените молби и болнични листи от Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, и кандидат за негов председател, и от Емилиан Венчев – следовател в Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Пазарджик, и кандидат за председател на Районен съд – Панагюрище.