Начало Здраве Болничните отпадъци се изхвърлят под контрол, отчете РИОСВ

Болничните отпадъци се изхвърлят под контрол, отчете РИОСВ

СПОДЕЛИ
restorant

 Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пазарджик отчете, че е канализирала дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения в областта.

Със системен контрол, предписания и санкции екоинстекцията в продължение на пет години са били проверени 84 юридически лица извършващи дейности с болнични отпадъци, включително и лечебните заведения за извънболнична помощ. Дадени са 89 предписания. В резултат на изпълнението им е постигната основната цел – предотвратяване изхвърлянето на болнични и опасни болнични отпадъци в съдовете за битови отпадъци.

В резултат на проверките контролът е обхванал допълнително частни лекарски и стоматологични кабинета във всички общини от областта. Със  заповед на директора на РИОСВ-Пазарджик беше прекратена експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъци от обект – „ Групова практика по първична дентална помощ – Пазарджик“ ,тъй като незаконно е изгаряла болнични отпадъци. Директорът на РИОСВ е утвърдил 21 програми за управление на дейностите, свързани с болнични отпадъци.