Начало Култура Бончевци като изследователи в музеи чрез интердисциплинарен проект

Бончевци като изследователи в музеи чрез интердисциплинарен проект

СПОДЕЛИ
restorant

Средно училище „Нешо Бончев” е едно от 56-те училища от цялата страна, одобрено за участие в Националната програма „Създаване на съвременна образователна среда”, модул „Музеите като образователна среда” . Интердисциплинарният проект, който училището ще разработва през тази учебна година чрез финансовата подкрепа на програмата, се нарича „Българският дух и предприемчивост през Възраждането”. Заложените дейности са насочени към придобиване на знания и умения чрез провеждане на уроци извън класната стая с нетрадиционни методи. Учителите по български език и литература, история и цивилизация, биология, химия, изобразително изкуство и технологии и предприемачество са подготвили за седмокласниците интересни занимания в музеите в Панагюрище и в Сливен. Децата ще се запознаят с бита и културата на възрожденеца, но не като обикновени посетители и наблюдатели на музейни сбирки, а като изследователи и откриватели. Чрез самостоятелна и екипна проучвателна работа учениците ще бъдат провокирани да изработят различни образователни продукти: електронен речник с архаични български думи от бита на възрожденеца, научни съобщения, презентации, класификационни схеми, постери, рисунки, проекти за малка фирма, цветни картини от вълна. Ще работят с различни информационни източници, ще затвърдят знания, ще ги приложат в нови условия и ще надградят практически умения. Учителите се надяват емоцията от нетипичната образователна среда да повиши мотивацията при изпълнение и представяне на проектните дейности, да доведе до по-високи резултати в изучаваното учебно съдържание.

Екип „Реклама”, СУ „Нешо Бончев”