Начало Култура Октомври идва богат откъм културни събития

Октомври идва богат откъм културни събития

СПОДЕЛИ
restorant

1 октомври 2018 година
16:00 часа – Народно читалище „Пробуда-1872“, село Баня
„ПРАЗНИК НА ВТОРАТА МЛАДОСТ“,
посветен на Международния ден на възрастните хора и Деня на музиката и поезията

2 октомври 2018 година
18:00 часа – Народно читалище „Виделина-1865“, музикална зала
„ЗДРАВЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВА, ЗИМА БЕЗ АНТИБИОТИЦИ“
Среща с д-р Петър Най денов

3 октомври 2018 година
19:00 часа – Народно читалище „Виделина-1865“, театрален салон
Самодей нйят театър прй чйталйщето представя постановката „ДОКТОР“ от Бранйслав Нушйч
Постановка: Дочка Кацарева; Музика: Юлия Богоева, Марин Карамаринов;
Декори: Ирина Пелтекова; Участват: Стефан Рапонджиев, Мирослав Цветков, Милен Мулешков, Иван Кузманов, Стоян Цацов, Магдалена Джолова, Юлия Богоева, Нина Истревска, Донна Елшишка, Нина Кехайова, Гергана Томова, Карина Кръстева

5 октомври 2018 година
17:00 часа – Исторически музей – Панагюрище
„ГОЛГОТА – Нистор Хаинов“
19:00 часа – Народно читалище „Виделина-1865“, театрален салон
Самодей нйят театър прй чйталйщето представя постановката „ДОКТОР“ от Бранйслав Нушйч
Постановка: Дочка Кацарева; Музика: Юлия Богоева, Марин Карамаринов;
Декори: Ирина Пелтекова; Участват: Стефан Рапонджиев, Мирослав Цветков, Милен Мулешков, Иван Кузманов, Стоян Цацов,
Магдалена Джолова, Юлия Богоева, Нина Истревска, Донна Елшишка, Нина Кехайова, Гергана Томова, Карина Кръстева

9 октомври 2018 година
19:00 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
Театър „Мелпомена“ гостува с постановката „ВРАЖАЛЕЦ“ по Ст. Л. Костов
Постановка: Георги Стоилов; Участват: Любо Нейков, Албена Павлова, Станимир Гъмов, Деси Бакърджиева, Петьо Петков – Шайбата

12 октомври 2018 година
17:30 часа – Общинска библиотека „Стоян Дринов“
Представяне на стйхосбйрката за деца „ДЕТСКА РАДОСТ“ на Нонка Чардакова

13 октомври 2018 година
11:00 часа – Народно читалище „Виделина-1865“, театрален салон
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА И ШЛАГЕРНА ПЕСЕН „НЕЖНИ СПОМЕНИ“ – ПАНАГЮРИЩЕ‘ 2018

15 октомври 2018 година
13:30 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала, „Младежка сцена“
Театрална формацйя улйчна банда гостува с постановката „СПАСИТЕЛЯТ“ от Валентйн Балабанов
Участват: Ивайло Захариев, Вера Среброва, Сребрина Христофорова и Валентин Балабанов
Организатор: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Панагюрище

16 октомври 2018 година
ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ И ДРИНОВИЯ РОД
16:00 часа – в Къща музей „Проф. Марин Дринов“
– Поклонение и полагане на цветя
17:00 часа – Исторически музей – Панагюрище
– Вечер, посветена на проф. Марин Дринов и Дриновия род
Организатор: Клуб на ветераните учители „Дриновец“

17 октомври 2018 година
18:30 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
Концерт на Веселин Маринов „ПРЕДСТАВИ СИ…“
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
**************************************************
ДНИ НА ДУХОВНОСТТА, ПОСВЕТЕНИ НА БУДИТЕЛСТВОТО
18 октомври 2018 година
17:30 часа – Исторически музей – Панагюрище
Откриване на Фотодокументална изложба, посветена на 180-та годишнина от рождението на проф. Марин Дринов

19 – 20 октомври 2018 година
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. МАРИН СТОЯНОВ ДРИНОВ
Организатори: Община Панагюрище, Исторически музей – Панагюрище, Институт за исторически изследвания при БАН
13:00 часа – Исторически музей – Панагюрище
– Официално откриване на конференцията

19 октомври 2018 година
18:00 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ОУ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“

20 октомври 2018 година
180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ
11:00 часа – Къща музей „Проф. Марин Дринов”
– Тържествена церемонйя по връчване на пойменната студентска стйпендйя „Проф. Марйн Дрйнов”
11:30 часа – Градски парк
– Поклоненйе й полагане на цветя пред паметнйка на проф. Марйн Дрйнов

20 – 21 октомври 2018 година
ВТОРИ ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“, ПАНАГЮРИЩЕ‘ 2018
10:00 часа – Хотел „Каменград“, зала „Луда Яна“
– Офйцйално открйване на фестйвала

23 октомври 2018 година
17:30 часа – Общинска библиотека „Стоян Дринов“
– Открйване на фотойзложба, посветена на оперната прйма Елена Нйколай
– Аудио прожекция с фотоси на оперетата „La Gioconda” – Cremona’ 1934 годйна, в която участва Елена Нйколай

25 октомври 2018 година
16:00 часа – Театър Дом – паметник, камерна зала
„О, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ“
Награждаване на участниците от ученическия конкурс, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище
и Исторически музей и представяне на отличените мултимедийни презентации

26 октомври 2018 година
17:30 часа – Народно читалище „Виделина-1865“, музикална зала
Литературен салон – Представяне творчеството на ВАЛЕРИ ИВАНОВ

29 октомври 2018 година
11:00 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
Драматйчен театър „Гео Мйлев“ гостува със спектакъла за деца й юношй „ЖИВАТА ВОДА“
Автор и режисьор: Мариета Ангелова; Участват: Георги Райчев, Елена Азалова, Весела Петрова, Цветомир Черкезов,
Димитър Митев, Тодор Тодоров
19:00 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
Малък градскй театър „Зад канала“ гостува с постановката „АПАРТАМЕНТЪТ“
Режисьор: Бойко Илиев; Участват: Каталин Старейшинска, Владимир Зомбори, Даниел Цочев, Таня Пашанкова,
Иван Петрушинов, Емил Котев

29 октомври – 1 ноември 2018 година
от 09:30 часа до 17:30 часа – Народно читалище „Искра – 1872“, село Попинци
ЕСЕННИ ДНИ НА КНИГАТА, ПОСВЕТЕНИ НА БУДИТЕЛСТВОТО

30 октомври 2018 година
17:30 часа – Общинска библиотека „Стоян Дринов“
Представяне на кнйгата „КАМИНО: ПЪТЯТ НА ЗАВРЪЩАНЕТО“ на Тйхомйр Иванов

31 октомври 2018 година
19:00 часа – Театър Дом-паметник, голяма зала
Премйера на художествено-документалнйя фйлм „БЪЛГАРСКАТА КНЯГИНЯ“,
/филм по проект „Незабравимата България“/