Начало „БУНАЙ“ АД търси да назначи

„БУНАЙ“ АД търси да назначи

ОБЯВА

„БУНАЙ“ АД търси да назначи „шофьор товарен автомобил, той и работник поддръжка“

Изискваща се компетентност:

– средно техническо образование или ПТУ.

– категория най-малко „С“ с придружаващите документ за професионална компетентност и психологична пригодност.

– професионален опит над 3 години трудов стаж по специалността.

Необходими документи за заемане на длъжността:

– свидетелство за завършено средно образование;

– свидетелство за правоуправление;

– копие от трудовата книжка;

– молба свободен текст, придружена от автобиография;

– свидетелства за други правоспособности и умения свързани с основната професия.

Срок за подаване на документите – 30.12.2014г.

Място на подаване – портала на „Бунай“АД в запечатан плик с надпис – документи за длъжността „техник – механик, автомобили и кари, той и шофьор“.

Допълнителна информация можете да консултирате и получите на телефон 0884 992 333 – инж. С. Господинов