Начало Бизнес Бюрото по труда с насърчителни мерки по ЗНЗ през август

Бюрото по труда с насърчителни мерки по ЗНЗ през август

СПОДЕЛИ
свободни работни места

pia-news-buropotruda

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”-ПАНАГЮРИЩЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО ЗНЗ ПРЕЗ МЕСЕЦ

АВГУСТ 2016г., КАКТО СЛЕДВА:

Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време безработни лица до 29-год. възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца(чл. 36а от ЗНЗ)

 

2927.06
Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ)5715.37

ПОДБОРЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, С КОИТО ЩЕ СЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ  СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪМ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”-ПАНАГЮРИЩЕ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ПРОЦЕДУРА.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО Й от 29.07.2016г. до 04.08.2016г.

ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ  КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ В  ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”-ПАНАГЮРИЩЕ, СТАЯ № 4 и СТАЯ №2, КАКТО И НА ТЕЛЕФОНИ 0357 / 6-35-54,  6-40-45 и 6-35-12