Начало Общество Читалища се включват в превенцията на детската престъпност

Читалища се включват в превенцията на детската престъпност

СПОДЕЛИ

Семинар на тема „Читалищата и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни заедно в превенцията на детската престъпност“ ще се проведе в Панагюрище през предстоящата седмица – на 30 януари.

Форумът предвижда представяне  дейността на Кабинета за социална превенция към МКБППМН гр. Панагюрище, който работи с деца с проблеми от цялата община. Целта е читалищата да се включат активно в дейностите за ограничаване на детската престъпност и престъпленията с малолетни и непълнолетни по места, в тясно сътрудничество с отговорните за това институции.

Срещата е организирана от Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Пазарджик, като първа по рода си за региона. "Съществуват доказани и иновативни форми на читалищна работа, които могат да бъдат алтернатива на детската неангажираност и младежката безпътица, водещи до поведенчески отклонения и престъпни действия в незряла възраст", заяви Радка Кочева, експерт в център "Читалища".

Представителите на читалищата ще обсъждат алтернативи и  потенциални възможности за партниране на МКБППМН и Кабинета за социална превенция по значимия обществен проблем – противообществените прояви в детска и юношеска възраст. За читалищните библиотеки ще бъдат раздадени книги по разглежданата проблематика, издадени от МКБППМН – Панагюрище. Поканени да присъстват са всичките 9 секретари на читалища от Община Панагюрище