Начало Общество В СОУ“Н.Бончев“ работят по проект „На училище без отсъствия“

В СОУ“Н.Бончев“ работят по проект „На училище без отсъствия“

СПОДЕЛИ

През учебната  2012/13 год. СОУ „Нешо Бончев” работи по проект към НП „На училище без отсъствия”, модул „Без отсъствие”.  Какви са причините за наличието на отсъстващи ученици, как родители и учители могат да си взаимодействат за намаляване броя на отсъствията и на отпадащите ученици? Това беше въпросът, разискван от ръководството на училището  и родителските активи от начален, прогимназиален и гимназиален етап на срещи, проведени на 16, 17 и 18 януари т.г. Срещите са част от дейности по програмата на проекта, приета от Педагогическия съвет на СОУ „Нешо Бончев”. Като част от тази програма Комисията, ръководеща проекта, се срещна и с представител на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”.

         В резултат на разискванията бяха направени следните съществени изводи:

 1. Основна роля в поведението на учениците играе семейството. Родителите на отсъстващите и отпадащите ученици носят основната отговорност за допуснатите отсъствия от децата им. Инициативата за срещите между родители и учители, не би трябвало да се инициира само от учителите.
 2. Несъмнено законодателството в областта на образованието, не подпомага работата на учителите и до голяма степен е важен фактор за наличието на все повече отсъстващи и недисциплинирани ученици. Факт е, че по-голямата част от учениците от V клас започват да отсъстват и създават проблеми с дисциплината. Причината е промяната в ППЗНП от 2009 год., с която стана задължително преминаването на учениците от клас в клас до завършването на начален етап. Така на някои петокласници липсват основни умения за четене, смятане и разказване, което ги „застопорява” в пети клас с години.
 3. Учителите, които имат ръководна роля в образователния процес на учениците, също носят своята отговорност за това учениците да присъстват в часовете, да бъдат ангажирани с учебна дейност и да бъдат удовлетворени от работата в час.

         През тази и идващата седмица в СОУ „Нешо Бончев” предстоят срещи с родителите на отсъстващите ученици и с някои граждански организации. Ръководството на СОУ „Нешо Бончев” и комисията, ръководеща проекта, се надяват да се повиши ангажираността на всички страни в образователно-възпитателния процес по отношение отпадането на ученици от училище.

        

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА:

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2012-9-na-uchilishte-bez-otsystvia.pdf

7 КОМЕНТАРА

 1. А знаете ли как е в Холандия напр.? Детето не идва на училище и ако родителят не се е обадил до края на учебния ден с обяснение, на обед вече социалните са у тях! Ако за всяко отсъствие родителите го отнасят, да видим дали децата им ще бягат ;).
  0  0
 2. Как искат да няма отсъствия при положение ,че децата ни ги натоварват. В минния техникум 6-ти час свършва в 12:30 ,а 7-ми в 1:30. В СОУ „Нешо Бончев“ карат 6-ти час до 1:30 и ,когато имат 7-ми се прибират чак в 2:30. При това в „Нешо Бончев“ по-горните курсове карат по 7 часа ,3 пъти в седмицата,че може и повече. Кой би искал да има в Петък 7-час География,История и тнт. Не мислите ли ,че е леко пресилено. А после училище без отсъствия. Ами ,то дори и аз да съм нямаше да посещавам често 7-мите часове. За мен това е пресилено и натоварват децата.
  0  0
 3. Другото с което не съм съгласен е поведението на учителите. Не може даскалите да поддтикват децата да си пият заедно кафето, да ги държат хлабаво и да има двоен стандарт на оценяване и за това да прехвърлят вината върху родителите
  И друг аспект, който не е на преден план, но е от съществено значение е личностното и професионално развитие на учителите. Как се казва това е професия по призвание, а сме свидетели че 80% от тях не са такива. Когато самите преподаватели нямат стимул да се развиват, да си актуализират материалите да се занимават с децата извън фиксирания учебен час – е тогава какво правим? Мисля че родителите не са виновни за това..
  0  0
 4. Моля отговорете ми как един родител който се бъхте по 10-12 часа работи (защото работодателите го натискат) за да изкара някой друг лев за прехрана да бъде пълнеценен родител? Ами той не е човек след такива убийствени режими на работа. И за това трябва да сме благодарни на нашите мили работодатели.. Нали затова го има и това сдружение на предприемачите за да се „контролира“ този съществен момент.
  0  0
 5. Поздравления за проекта. Барова за пореден път доказа че СОУ „Нешо Бончев“ е намерило правилната посока за развитие, част от която е участието в различни видове проекти. За разлика от минния техникум, които не желаят да участват в такива, за да цитирам „да нямат проверки“.
  Има обаче нещо друго, което бих искал да коментирам и това е на основание направените изводи.
  0  0