Начало Култура Читалищата в община Панагюрище защитиха проектите си за 2013 година

Читалищата в община Панагюрище защитиха проектите си за 2013 година

СПОДЕЛИ
restorant

Читалищата в община Панагюрище ще получат допълваща субсидия, включена в културния календар от Общинския бюджет за 2013 година, в размер на 25 000 лева. За втора поредна година тези средства се разпределят на база защитени проекти от колективите на народните читалища и въз основа на общинския Проект за стимулиране на читалищната дейност в община Панагюрище за 2013 година.

Целта на програмата е да подкрепи развитието на читалищната дейност, да  насърчи създаването на нови инициативи на територията на общината и да подпомогне включването на самодейните колективи в процеса на националния и международния културен обмен.

Средствата се отпускат в три направления:

  • за провеждане на национални, регионални и местни празници;
  • за финансиране на пътувания, свързани с участия във фестивали и конкурси;
  • за закупуване на реквизит и техническо оборудване, необходими за провеждане на читалищната дейност.

Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища допълващата субсидия от Бюджет`2013 на община Панагюрище е в размер до 3000 лева за читалище. Читалищата имаха възможността да кандидатстват с до три проекта на обща стойност за всички проекти 3000 лева. Срокът за депозиране на пълния комплект документи на проектните предложения от читалищата в община Панагюрище изтече на 22 февруари 2013 година. Комисия, назначена със заповед на кмета на общината Никола Белишки,  разгледа внесените проекти и взе окончателно решение за разпределяне на допълващата субсидия в размер на 25 000 лева. Одобрени са проекти, за които  читалищата ще получат средства от 1700 до 3000 лева, в зависимост от броя, вида, и степента на защита. Сред тях има формати, които са защитени още през миналата година и са показали устойчивост в развитието си. Такъв е празникът на шарената сол на Народно читалище “Н.Й.Вапцаров-1927”, село Бъта. Други са с продължаващо действие и имат огромно значение за развитието на читалищната дейност в отделните населени места, като например конкурса “Оборище – факел на свободата” на Народно Читалище “Св.Св. Кирил и Методий-1912”, село Оборище, празник на минералната вода, здравето и дълголетието и “Тодоровден по нашенски” на Народно читалище “Пробуда-1872”, село Баня, “Традициите в Елшица са живи” на Народно читалище Васил Левски-1925”, село Елшица. Новите формати, които ще бъдат субсидирани през настоящата година са: регионален певчески фолклорен фестивал “Ха, надпей ме” на Народно читалище “Христо Ботев-1927”, село Левски; регионален празник “Имаш крава – пиеш мляко” на Народно читалище “Св.Св. Кирил и Методий-1912”, село Оборище; фестивал на духовите оркестри на Народно читалище “Виделина-1865”, град Панагюрище по повод отбелязване на 60-та годишнина от създаването на духов оркестър “Делчо Радивчев”.