Начало Общество Държавен фонд „Земеделие“ отпуска помощи за хуманно отношение към птиците и свинете

Държавен фонд „Земеделие“ отпуска помощи за хуманно отношение към птиците и свинете

СПОДЕЛИ

Стартират схемите за подпомагане на свиневъдството, птицевъдството и компенсации за пропаднали площи, съобщиха от областната дирекция на държавен фонд "Земеделие" в Пазарджик. Помощта за животновъдите ще се изплаща за реализиране на доброволно поети 5-годишни ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете. Субсидиите ще се предоставят годишно и ще покриват допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с тези ангажименти.
Птицевъдите ще получат помощ за прилагане на една или повече от следните три мерки: използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол; гарантиране на оптимално хранене на птиците; използване на вода, която отговаря на качествата на питейната вода.

За свиневъдите помощи ще се изплащат по три мерки: осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт; осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа, както и за използването на фуражи, съдържащи деоксиниваленол.

Кандидатите трябва да са регистрирани земеделските производители, а стопанисваните от тях животновъдни обекти да отговарят на условията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Задължително условие е да бъде представен контролен лист от извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който показва, че са изпълнени всички задължителни стандарти за хуманно отношение към птиците и свинете.

Максималният годишен размер на помощта на глава животно е 3,19 лева за кокошки-носачки (след 16-та седмица), 8,04 лева за кокошки-родители (след 18-та седмица), 0,75 лева за бройлери, 0,54 лева за пуйки, 0,43 лева за гъски, 2,28 лева за патици, 48,36 лева за свине за периода на угояване и 60,80 лева за свине-майки.

Приемът на заявления по двете схеми ще продължи от 26 ноември до 7 декември 2012г.

До 12 декември 2012г. областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие” в Пазарджик ще приема и заявления за държавна помощ за компенсация на земеделските производители, чиято реколта беше унищожена 100% от измръзване, наводнение и преовлажняване, буря с проливен дъжд, градушка и суша през летния период.

Държавната помощ ще се предоставя на физически и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители. Субсидията ще покрива 60% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. За подпомагане ще могат да кандидатстват само стопани, на които е издаден протокол от областните и общински служби "Земеделие и гори” за 100% унищожени посеви. Субсидиите ще бъдат преведени по банковите сметки на стопаните до 20 декември 2012 г.

Земеделските производители могат да потърсят допълнителна информация на сайта на Държавен фонд „Земеделие” – www.dfz.bg,  или в Областната дирекция на фонда в Пазарджик, бул. България № 53, тел. 034/ 40 64 22, 40 64 22, 40 64 33.