Начало Общество Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик отчете дейността си пред Областния съвет по...

Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик отчете дейността си пред Областния съвет по условия на труд

137
0
СПОДЕЛИ
restorant

struktura_i_funkcii_na_glavna_inspekciq_po_truda_framarПод председателството на зам. областния управител Юмер Хамза, Областният съвет по условия на труд проведе заседание, на което бяха отчетени резултатите от извършените проверки и констатирани нарушения за първите пет месеца на 2014г. на Инспекцията по труда в Пазарджик. Информацията бе представено от директора на инспекцията инж. Васил Мезов. Членове на съвета са представители на снидикатите и на организации на работодателите. 010714.jpgЗа отчетния период са реализирани общо 682 бр. проверки, 143 бр. проверки последващ контрол, 12 бр. проверки периодичен контрол, разследвани са 11 бр. трудови злополуки. Проведени са 59 бр. съвместни проверки с МВР, ТП на НОИ, ТД на НАП, ДНСК и др. Съвместно с РУП Пазарджик и РУП Септември са реализирани и 22 бр. нощни проверки. Решени са 108 бр. искания и подадени сигнали. Констатирани са 3 557 бр. нарушения, спрени от работа са 30 бр. машини и съоръжения. В осем предприятия е констатирано забавено плащане на трудовите възнаградждения. След намесата на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик са изплатени 134 хил. лв