Начало Общество Днес подписват договора за строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция...

Днес подписват договора за строителство на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция към него

122
1
СПОДЕЛИ
restorant

qzovir

Днес в Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще бъде подписан договор за строителство на язовир за питейна вода „Луда Яна“, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Церемонията ще се състои от 11 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, залата до кабинета на министъра.
На събитието ще присъстват постоянният представител на Световната банка Тони Томпсън, областният управител на Пазарджик Гинче Караминова, кметът на Панагюрище Никола Белишки, представители на Комисията по безопасност на язовирите и на участници в процеса на проектиране и строителство на обекта. От страна на избрания изпълнител, консорциум „Щрабаг – Станилов“, договорът ще бъде подписан от  инж. Йохан Пьолцл.

Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 km североизточно от град Панагюрище на река Луда Яна. Основните съоръжения на хидровъзел „Луда Яна” са: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). Водоснабдителната система „Луда Яна” град Панагюрище е предвидена с възможност да осигури нормално водоснабдяване на гр.Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

Завършване на язовири за питейно водоснабдяване (язовир „Пловдивци“ и язовир „Луда Яна“), чието строителство беше спряно през последното десетилетие поради недостатъчно финансиране, рехабилитация на функциониращия язовир „Студена“ и рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник е част от Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се изпълнява от Република България в сътрудничество с Международна банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Ползите от реализирането на проекта:

– Възможност за осигуряване на питейна вода за населените места – град Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица, мина „Радка”, площадки „Оптикоелектрон” и „Асарел” от община Панагюрище и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча.

– Регулиране на водния отток и защита от наводнения на подязовирните селища, инфраструктура и обработваеми земи;

– Подобряване на микроклимата в района на язовирното езеро;

– Възможност за устойчиво развитие на региона;

– Разкриване на нови работни места по време на строителството на обекта;

– Осигуряване на постоянна заетост в експлоатацията на язовирната стена и ПСПВ.

1 КОМЕНТАР