Начало Местна власт До 200 тона боклук годишно ще сортират в Стрелча

До 200 тона боклук годишно ще сортират в Стрелча

СПОДЕЛИ

На бъдещата площадка ще могат да се предават безвъзмездно всякакви отпадъци, които може да се рециклират и оползотворят отново. В това число влизат дрехи, юргани,  едрогабаритни отпадъци, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и други неопасни отпадъци. Те ще се сортират от наети за това работници и ще се предават.

Ще бъде предвидено и място за временно съхранение на излезли от употреба автомобили до предаването им на специализирани фирми.

Ще бъде организирано и претоварване на неизползваемата част от боклука, който ще се извозва с камиони до регионалното депо край Панагюрище.

Очаква се, от една страна, сортирането да намали количеството на боклука, за който Общината плаща немалки такси за депониране, а от друга – да се генерират приходи от предадените за рециклиране материали. Крайната цел е да се избегне оскъпяването на такса „смет“, която се увеличава повсеместно в други общини.