Начало Общество Дриновци проведоха обучение на тема „Внимание – агресивно поведение. Тормоз”

Дриновци проведоха обучение на тема „Внимание – агресивно поведение. Тормоз”

СПОДЕЛИ
restorant

18556147_1399060490161581_6387163940371820946_n

На 16 май 2017 година, в час на класа, в Актовата зала на ОУ „Проф. Марин Дринов” се проведе обучение с 5в клас на тема „Внимание – агресивно поведение. Тормоз”, съобщиха от училището.

Обучението е част от мероприятията към „Програмата за противодействие на училищния тормоз”, съгласувана с Училищния календарен план за учебна 2016/2017 година, Училищната политика за справяне с тормоза и агресията и „Механизмът за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище”.

Обучението бе ръководено от г-жа Силвия Анова – псхихолог в училището.
Темата бе провокирана от все по-зачестилите агресивни прояви в обществото. Все по – често в информационния поток, с който ни заливат медиите, заема постоянно място проблемът за агресията, която се шири около нас и ни изпълва с безпокойство. Все по-често учителите, алармират за понижено внимание и незаинтересованост в училище, бягства от часовете, отпадане от училище, засилване на агресивните прояви при учениците, водещи до девиантно поведение. Затова става все по-наложително разглеждането на въпросите, свързани със същността, факторите и видовете агресивно поведение, за по-навременното му овладяване.

Часът започна с три клипа (от „Записки по българските въстания“, „Сам вкъщи“ и интервю от футболен мач). Учениците трябваше да разпознаят в кой от тях има агресивна проява и какъв вид е тя. В последствие психологът на училището предостави на учениците по –задълбочена информация по въпросите за човешките НАГОНИ, като бе обърнато специално внимание на характерните особености на агресивното поведение при учениците в тийнейджърска възраст
По време на обучението психологът обърна внимание на връзката между агресията и КОНФОРМИЗМА. Учениците бяха запознати с експеримента на Соломон Аш, чрез който той потвърждава, че е трудно да се устои на груповия натиск и установява колко е трудно на индивида да се противопостави на груповото мнение.

Обучението приключи с въпроса за разликата между ТОРМОЗ и АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ.