Начало Общество Дриновци се състезаваха в „Лъвски скок“, вижте кои са победителите

Дриновци се състезаваха в „Лъвски скок“, вижте кои са победителите

СПОДЕЛИ
На 12 февруари в ОУ „Проф.Марин Дринов“ стартира традиционното училищно състезание „Лъвски скок“, посветено 151-та годишнина от обесването на Васил Левски.
Първи премериха сили учениците от първи, трети и шести клас в дисциплините „Скок от място“ и „Совалка“.
Отличените момичета и момчета в дисциплина „Скок от място“ са:
I място
Виктория Георгиева – Iб клас;
Павел Деризимов – Iб клас
Йоана Иванова – IIIа клас
Дилян Стайков – IIIа клас
Румяна Костадинова – VIа клас
Теодор Пашов – VIб клас
II място
Мила Влайкова – Iа клас;
Пабло Цветано – Iб клас
Нияна Васева – IIIа клас
Рад Геров – IIIа клас
Анна Гагова – VIа клас
Виктор Замярков – VIб клас
III място
Радослава Мазнекова – Iа клас;
Стефан Маслев – Iа клас
Ема Бунчева – IIIа клас
Йордан Бързилов – IIIа клас
Рая Пелтекова – VIб клас
Стоян Стайков – VIа клас
В дисциплина „Совалка“ призовите места са за:
I място
Мила Влайкова – Iа клас;
Павел Деризимов – Iб клас
Йоана Иванова – IIIа клас
Дилян Стайков – IIIа клас
Румяна Костадинова – VIа клас
Стоян Стайков – VIа клас
II място
Ива Недялкова – Iб клас;
Христо Обретенов – Iа клас
Нияна Васева – IIIа клас
Рад Геров – IIIа клас
Анна Гагова – VIа клас
Теодор Пашов – VIб клас
III място
Карина Йорданова – Iб клас
Николай Кемилов – Iб клас
Сиана Динова – IIIа клас
Иван Стоянов – IIIб клас
Никол Калпакова – VIа клас
Георги Господинов – VIа клас
На 13 февруари 2024 г. продължи училищното състезание „Лъвски скок“ с участието на учениците от втори, четвърти и седми клас.
В дисциплина „Скок от място“ отличените момичета и момчета са:
I място
Габриела Караиванова – IIб клас
Васил Василев – IIа клас
Виктория Дудова – IVа клас
Мариан Райчев – IVа клас
Мария Топалова – VIIа клас
Владимир Пашов – VIIа клас
II място
Християна Аланджийска – IIв клас
Йордан Михайлов – IIб клас
София Албекорд – IVб клас
Никола Петков – IVб клас
Вяра Момчилова – VIIа клас
Димитър Влахов – VIIб клас
III място
Соня Стефанова – IIб клас
Калоян Шуманов – IIа клас
Ирена Стоянова – IVб клас
Георги Пашов – IVа клас
Миглена Гулекова и Нели Ефтимова – VIIа клас
Владимир Влайков – VIIа клас
В дисциплина „Совалка“ най-бързи са:
I място
Габриела Караиванова – IIб клас
Васил Иванов – IIа клас
Виктория Дудова – IVа клас
Мариан Райчев – IVа клас
Вяра Момчилова – VIIа клас
Димитър Влахов – VIIб клас
II място
Соня Стефанова – IIб клас
Васил Василев – IIа клас
Радостина Чочева – IVб клас
Никола Петков – IVб клас
Мария Топалова – VIIа клас
Владимир Пашов – VIIа клас
III място
Пламена Пежева – IIа клас
Стилиан Узунов – IIв клас
Ирена Стоянова – IVб клас
Иван Панчовски – IVб клас
Карина Марчева – VIIа клас
Ивомир Стоянов – VIIб клас