Начало Общество Дуалната система за обучение – шанс за нашите деца

Дуалната система за обучение – шанс за нашите деца

69
0
СПОДЕЛИ
restorant

Asarel_Ot-samolet_2011_IMG_0057-3

За втора поредна година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град Панагюрище, ще се осъществи прием за професионално образование чрез работа /дуална система за обучение/ по следните специалности, заявени от „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД

 • ОБОГАТИТЕЛНИ, ПРЕРАБОТВАЩИ И РЕЦИКЛАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ;
 • ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА;

И за двете специалности приемът е след завършен 8. клас.

Обучението чрез работа / дуална система на обучение/ се осъществява на две места:

 • Теоретичното обучение от 9. до 12.клас се провежда Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град
  Панагюрище.
 • Практическото обучение в 11. и 12.клас се организира и провежда в реална работна среда в „Асарел-Медет” АД.

Учениците, приети за обучение в една от посочените специалности, ще получат :

 • Стипендии – за постигнат отличен успех през учебния срок и до 5 неизвинени отсъствия. Те ще могат да получават стипендии след завършване на 9. клас ;
 • Много добра учебна и професионална подготовка – отлична основа за бъдещо продължаване на образованието във ВУЗ, включително възможност за стипендии при обучение във ВУЗ по специалности, необходими за дружеството ;
 • Реални практически познания по специалността чрез надграждане на базовата учебна подготовка по теория;
 • Сключване на индивидуален трудов договор в 11. и 12.клас с показалите най-добри резултати по време на обучението с включени клаузи: заплата, осигуровки, работно място и наставник ;
 • Добра и гарантирана професионална реализация ;
 • Постъпване на работа в „Асарел-Медет” АД след завършване на обучението според придобита професионална квалификация и показан успех най-малко „добър”.

Повече информация може да получете :
„Асарел-Медет” АД
Тел. 0357/ 60367 или 449 ; web-site: www.asarel.com ; е-mail: pbox@asarel.com
Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище
Тел. 0357/ 63158
Информационен център на „Асарел-Медет“АД
Гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №5 /до Бизнес клуба/
infocenter.asarel@gmail.com