Начало Общество Два акта за еконарушения състави РИОСВ-Пазарджик през октомври

Два акта за еконарушения състави РИОСВ-Пазарджик през октомври

СПОДЕЛИ
РИОСВ
Реклама

Експертите на РИОСВ-Пазарджик издадоха 42 предписания за отстраняване на
констатирани несъответствия и предприемане на мерки при упражнен контрол в 81
промишлени обекта през октомври. За заустване на отпадъчни води без разрешително е съставен акт на юридическото лице „Демекс груп енд спа резортс”ООД по Закона за водите.

Акт е съставен и за нарушение на Закона за управление на отпадъците – на
„Агровел”ЕООД, за неизпълнение на дадени предписания.

През октомври РИОСВ-Пазарджик извърши проверки на дейността на кметовете
на общини, за наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци и образувани
нерегламентирани сметища на територията на област Пазарджик. В 12-те общини са
извършени 22 проверки и дадени 15 предписания.

На територията на общините Брацигово, Панагюрище и Стрелча не са констатирани замърсявания. Такива са установени в общините Батак, Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Пещера, Ракитово, Септември и Сърница. Дадените предписания са изпълнени. Постигнати са добри резултати от извършеното почистване.