Начало Общество Екологичен проект за 5 000 000 лева реализира „Асарел-Медет” АД

Екологичен проект за 5 000 000 лева реализира „Асарел-Медет” АД

СПОДЕЛИ
restorant

Проект „Техническа и биологична рекултивация на Окисното насипище на „Асарел-Медет“ АД“ бе стартиран от компанията. Той предвижда цялостна рекултивация на отработените откоси на насипището и  обхваща западната, южната и нерекултивираните площи в източната му част. В реализацията на проекта са използвани най-добрите световни практики, а  разработката е на учени и експерти от „Нипроруда“ АД. Уникалното в случая е, че рекултивацията се реализира в действащо съоръжение за минни отпадъци. Инвестицията е в размер на около 5 милиона лева собствени средства, които са планирани в екологичната програма на дружеството за 2013 и 2014 година.

Според одобрения работен проект рекултивацията се реализира в няколко етапа. Първият от тях е подравняване на терена. Върху подготвените площи се полага пласт от трошен камък и чакъл. Върху този пласт се разстила ръчно специално геотекстилно покритие тип  DRAINTUBE 450 FT 0,5 D20, с якост на опън до 15 kN/m, което е използвано от редица водещи световни компании при рекултивация на депа за минни отпадъци. Краят на всяка ивица от геотекстилното покритие влиза в отводнително съоръжение. Върху геотекстилната основа се полага следващ пласт от почвен материал с дебелина 25 сантиметра. Този пласт се покрива със специална геомрежа, която създава стабилност и спира ерозионните процеси. С това на практика завършва етапът на техническата рекултивация, а теренът са подготвя за „биологична рекултивация“, която предвижда затревяване и залесяване на терените. Тези екологични дейности ще бъдат завършени през 2014 година. Терените ще бъдат затревени със специални тревни смески, близки по характеристики до естествено разпространените тревни местообитания в района. През пролетта върху същите терени ще бъдат засадени над 6000 фиданки от дървесни и храстови видове, характерни за този район на Средна гора.

Глобалната цел на този проект е възстановяване на характеристиките на ландшафта, цялостна рекултивация на съоръжението и постигане на най-високи нива на екологична сигурност. С поредната мащабна инвестиция финансовото изражение на програмите за опазване на околната среда след приватизацията на дружеството надхвърля сумата от 70 000 000 лева, съобщиха от отдел „Екология“.