Начало Култура   Експертно-консултантски център „Читалища“ – Пазарджик организира Работна среща, посветена на активното читалищно...

  Експертно-консултантски център „Читалища“ – Пазарджик организира Работна среща, посветена на активното читалищно лято

СПОДЕЛИ

Експертно-консултантски център „Читалища“ – Пазарджик организира Работна среща на тема: „Активно читалищно лято – възможности, приоритети и акценти в работата“, която ще се проведе в областния град, в читалище „Хр. Ботев-1897 г.“. Предвидени са три дати – 7, 8 и 9 юли за три различни групи читалищни секретари от областта. Подобен график е продиктуван от съображения за контрол на риска от разпространение на ковид инфекцията сред големия брой желаещи да се включат във форума.

Тематичното съдържание на срещата визира в развитие, важни въпроси за професионалната общност като този за финансовото подпомагане на читалищата от МК чрез държавно субсидиране и чрез проектно финансиране по програми на цитираното ведомство, които да подпомагат дейности с местно и национално значение – издателска, изследователска, библиотечна, любителско и самодейно изкуство, дейности по опазване на нематериалното културно наследство.

Отделна тема в срещата са и читалищните задължения по вписването им в Регистъра на народните читалища към МК и за обявяване за публикуване на финансовите отчети и докладите за дейността в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията.

Предвидено е време за споделяне, за въпроси и отговори и за методично подпомагане на летни читалищни инициативи и активности – традиционни и новаторски, родени от ограниченията на Ковид. Защото, оказва се, корона кризата провокира креативността на работещите в читалищата и на самодейците. Разкри нови възможности за работа чрез по-широко използване на технологиите и по-голямо включване, макар в определени моменти само виртуално. И, като че ли затвърди жизнеността на тези самобитни културно-просветни граждански сдружения от българското Възраждане.

Заглавието на Работната среща и предвиденото съдържание  са свързани с факта, че читалищното лято е винаги „горещо“, независимо от метеорологичните условия. Това е време за фестивали, събори, летни занимания с деца, време за администриране и творчество, време за писане на проекти и за тяхното изпълнение. Форумът цели да формира компетентности, да подпомогне методично и да подкрепи логистично читалищните екипи в работата по проекти и в организирането и провеждането на едно ползотворно и вдъхновено лято 2021 за членовете, самодейците и общностите.

 

 

ИНФОРМИРА: инж.. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ „Читалища,,        

Модератор и лектор на Работната среща