Начало Етикети социална дейност

Етикет: социална дейност

Обява за набиране кандидати за личен асистент, социален асистент или домашен...

О Б Я В А Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 „Звено за помощ в домашна среда - Панагюрище”,...

О Б Я В А за набиране на потребители на...

О Б Я В А за набиране на потребители на социални услуги по проект „ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА...
строителна фирма