Начало Местна власт Ето какви решения ще вземе днес Общински съвет – Панагюрище

Ето какви решения ще вземе днес Общински съвет – Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Заседание на Общински съвет- Панагюрище ще се проведе днес, 31 август от 16:00 часа, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за първо полугодие на 2017 година.
  2. Промяна на Инвестиционната програма за 2017 година чрез преразпределяне на средства.
  3. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г. Изменение на инвестиционната програма.
  4. Предложение за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на ОбщинаПанагюрище.
  5. Одобряване на Договор за сътрудничество между гр. Жодино /Република Беларус/ и Община Панагюрище /Република България./
  6. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-  парцеларен план /ПП/ с възложител Община Панагюрище.
  7. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план /ПП/ с възложител Георги Христов Панчовски.
  8. Утвърждаване Статут на поименната студентска стипендия”Проф. МаринДринов”
  9. Вписване името на инж.Илия Атанасов Гунчев на Мемориалната стена в Исторически музей гр. Панагюрище.