Начало Общество Финансова подкрепа получават всички пътуващи педагогически специалисти в община Панагюрище

Финансова подкрепа получават всички пътуващи педагогически специалисти в община Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

В изпълнение на Наредбата за изменение на Наредба № 1/ 16.01.2017 година, Община Панагюрище разпредели на институциите в системата на предучилищното и училищното образование целевите средства от държавния бюджет за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти.

Допълнителните средства от държавния бюджет са в подкрепа на педагогическите специалисти, чиято месторабота е в населени места с население до 30 000 жители.

Средствата ще бъдат изплатени считано от 1 януари 2017 година.