Начало Бизнес Форум за заетостта на младите жени ще се проведе в Панагюрище

Форум за заетостта на младите жени ще се проведе в Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

269c76dce0a5b7898e4a975456f3aa16Форум, на който ще се дискутира възможността за заетост на млади жени от региона ще се проведе в Панагюрище. Той е по проект на „Средногорие мед – индустриален клъстер” е се финансира по програмата на Европейския съюз „Еразъм плюс”. Самият проект се нарича „„ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”.
Той ще се проведе на 14 и 15 април в хотел & СПА „Каменград”.
Тематичната рамка на проекта е да се съпостави „дневния ред“ на заинтересованите страни – младежите от региона на Средногорието, в частност – жените ,с дневния ред на местните и централни политики по въпросите на повишаване благосъстоянието на младежите. Целта е да се открият нови хоризонти, идеи, инструменти и подходи, да се прокарат нови коридори за справяне с младежката безработица и за приемане и прилагане на ефективни, работещи младежки политики, съобщават организаторите. Целта на проекта е реализиране на идеи за ефективна младежка политика за социално включване на младите жени, жертва на структурната безработица в района на Средногорието и поставяне на вниманието на обществото на важния въпрос за неизползвания младежки потенциал в страната.
Планира се организиране на структурираните тематични диалози в целевия регион с участието на заинтересованите страни и провеждане на кампания, която да формулира ясни и конкретни предложения до властите на местно, регионално и национално ниво за преодоляване проблема с безработицата и социалната изолация на младите жени от Средногорието.
От клъстера съобщават, че целевата група на проекта са жените, уязвими от социална изолация. Вниманието е насочено към уязвимите от гледна точка на възможностите за трудова заетост в региона на Средногорието, а това са най-вече младите жени на възраст между 15-18 год. Другата целева група са безработните млади жени в региона на възраст между 18-30 год., които са жертва на структурната безработица, произтичаща от спецификата на местната икономика, която предлага основно работни места за мъже.
В дейностите по проекта ще участват представители на всички заинтересовани страни: на публичните власти, на бизнеса, на академичната и образователната общност, на гражданския сектор.