Начало Бизнес Големият бизнес подпомага стартиращи предприемачи чрез клъстер „Средногорие“

Големият бизнес подпомага стартиращи предприемачи чрез клъстер „Средногорие“

СПОДЕЛИ

Водещите компании помагат на прохождащите в бизнеса млади хора и награждават най-добрите, казва инж. Николай Минков, изп. директор на сдружение Индустриален клъстер „Средногорие“

– Г-н Минков, кога и как се роди идеята за създаването на Индустриален клъстер „Средногорие“?
– През отминалите 30 години на икономически реформи и стопански трансформации в нашата страна постепенно се формираха и нови индустриални отношения. Развитието на асоциирани отношения в работодателски и синдикални, браншови и съсловни организации трябваше да съпровожда процесите по приватизация и привличане на стратегически инвеститори към българската икономика, зараждането и прохождането на българското предприемачество, семеен, малък и среден бизнес. Така преди 15 години достигнахме до необходимостта от развитие в страната на един познат ни в миналото, но адаптиран към новите технологични и пазарни предизвикателства модел, какъвто представляват клъстерите. Клъстерите се сформират за подпомагане на иновации и конкурентоспособност на своите членове по веригата на стойността, подкрепяйки устойчивото развитие на местните общности. Така през 2004 – 2005 година се създадоха едни от първите индустриални и бизнес клъстери в нашата страна – мебелен, мехатроника и автоматизация, ИКТ и сред тях – Индустриален клъстер „Средногорие“. Нас ни обединиха общи интереси в проучване, добив и преработка на цветни метали, енергиен интензитет, проекти по възстановяване и подобряване на околната среда, партньорство с местните общини в развитие на социалната им инфраструктура и бизнес предприемачество.

– Кои дружества членуват в клъстер „Средногорие“?
– Инициатори и учредители на клъстер „Средногорие“ са големите индустриални оператори в региона – „Асарел-Медет“, „Аурубис България“, „Геотехмин“, „Дънди Прешъс Метълс“ и „Елаците Мед“. Наши членове са и големи доставчици на технологично оборудване, решения и услуги като „Сименс“, „Аир Ликид“, „Евротест Контрол“ и други. В клъстера членуват десет местни общини: Мирково, Чавдар и Челопеч, Пирдоп и Златица, Антон и Копривщица, Панагюрище и Стрелча, както и Етрополе. За да придобиете по-ясна представа за региона ни, в чисто икономически план, фирмите в Средногорието произвеждат над 6% от БВП на България и носят отговорност за близо 13% от експорта на страната. Водещите предприемачи от тях са наши членове.

– Има ли място за науката в клъстера?
– Наши членове са и водещите академични и технологични центрове като Софийския университет, Техническия университет в София, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Химикотехнологичния и металургичен университет, Лесотехническия университет, а Военната академия „Г. С. Раковски“ ни е асоцииран член. Отличен пример за партньорство бизнес – университет е минната индустрия. За това красноречиво говори фактът, че зам.-председател на Минно-геоложката камара е ректорът на Минно-геоложкия университет проф. Любен Тотев, който е и член на УС на клъстера. Ръководители на предприятията от региона са в настоятелството на Минно-геоложкия университет. Университетът има редица проекти съвместно с тези предприятия, те спомагат за модерната му база, сгради и общежития, а след това разчитат на обучени кадри.

– Кажете конкретно как клъстер „Средногорие“ подкрепя семейни, малки и средни компании от региона?
– Преди три години поканихме да ни гостува в село Чавдар бордът на Фондация „Америка за България“. Запознахме ги с нашите цели, проекти и постижения. От своя страна ръководството на фондацията сподели своя опит в насърчаване на предприемачеството – една област, в която има какво да се поучим от американската икономика. И така, започнахме да работим заедно. Кръстихме проекта Бизнес подпомагане на стартиращи предприемачи – BASE. Успешно проведохме вече три курса на обучение – в Мирково, Етрополе и неотдавна – в Панагюрище. Успешни български предприемачи, наред с представители на нашите членове, обучиха местни млади хора как да започнат свой собствен бизнес. Курсът е изключително практичен, включва теория, използва методите на геймификацията, с което цели участниците да прилагат наученото на практика. Курсът включва теоретична част, предоставена по достъпен начин, решаване на практически казуси, работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси. А големите предприятия участваха в селекцията на най-добрите бизнес планове и осигуриха награден фонд за победителите. Получи се отлична симбиоза. Фабрики, кметове и общини, предприемачи и преподаватели – всички помагаха. Сега продължаваме с подготовката на следващите класове в Пирдоп и Златица, а по-късно и на други места. В същото време следим развитието на вече стартиралите проекти. Един от най-любимите ни примери, подпомогнати от проекта на клъстера, са предприемаческите инициативи на Мария и нейния брат близнак Тодор Цачев. И двамата, минавайки през САЩ със своите семейства – единият музикант, другият географ, решават да се завърнат в България – Мария в Чавдар, Тодор в Мирково. Тодор започва свой проект за музикално обучение на деца, а Мария става предприемач и разработи пекарната в село Чавдар.

– Награждавани сте от президента Росен Плевнелиев за най-иновативен клъстер в страната чрез проекта си – „Средногорие лабораторис“? Какво представлява той и какви са ползите от този проект?
– Проектът „Средногорие лабораторис“ се осъществи с финансовата подкрепа на програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. Продължителността му бе 24 месеца, от 26 септември 2013 г. до 26 септември 2015 г. Реално чрез него на територията на Средногорието и София са въведени успешно в експлоатация четири лаборатории. Това са Лаборатория за анализ на суровини и материали, Лаборатория за енергиен мениджмънт и енергийна ефективност, Лаборатория за управление на сгради и съоръжения. И не на последно място, Лаборатория за управление и поддръжка на индустриални машини и съоръжения. С изпълнението на проекта организацията си поставя за цел повишаване на качеството на продуктите, произвеждани от членовете на клъстера. В лабораториите се провежда обучение на ученици, студенти и специалисти. Други ползи са повишаване производствената и енергийната ефективност на клъстера, както и подобряване опазването на околната среда.

Разбира се, това не е единственият ни проект, реализирали сме и проекти за заетост на безработни жени в региони с тежка индустрия чрез подкрепата на програма „Еразъм +“ и др. Отделно от това всеки от нашите членове – големи индустриални оператори, изпълнява своя програма за партниране и подпомагане на детски градини и училища, читалища, танцови и музикални състави, болници и социални домове, музеи и паметници на културно-историческото наследство и др.

Инж. Николай Минков е магистър-електроинженер по специалност „Автоматика и телемеханика“ на Московския енергетически институт. Десет години работи като инженер-технолог, научен сътрудник и преподавател в Техническия университет в София. По-късно ръководи отдел „Концесии“ в Министерския съвет, след което преминава в частния сектор, където се заема с проектно и управленско консултиране. Работил е с компании като „Амилум България”, „Хайделберг Цимент” (днес „Титан” – Златна Панега), „Юнион Миниер” (днес „Аурубис България”), ЕОН България и други. През 2002 г. се присъединява към ръководството на „Елаците Мед” АД, където е член на Съвета на директорите. Член на УС на Българската стопанска камара

Драгомир Николов

iconomist.bg