Начало Местна власт Градините и читалищата в общината освободени от такса „смет“

Градините и читалищата в общината освободени от такса „смет“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Решението за освобождаване от такса „смет“ бе подкрепено от всички съветници в залата

Детските градини, Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината няма да заплащат такса „смет“ през 2020 г. Това реши Общинският съвет по време на последното си заседание за 2019 г. Решението за освобождаване от такса „смет“ бе подкрепено от всички съветници в залата

Предложението бе внесено от  кмета на общината Никола Белишки въз основа на постъпили заявления от директорите на детските заведения и председателите на читалища в общината.

Услугите, включени в таксата са сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.