Начало Бизнес Има инвестиционно предложение за обособяване на изследователски комплекс в Индустриален парк „Оптикоелектрон“

Има инвестиционно предложение за обособяване на изследователски комплекс в Индустриален парк „Оптикоелектрон“

79
0
СПОДЕЛИ

Opticoelectron_industrial_park

„ЕКОТРОНИКА“ ЕООД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обособяване на „Изследователски комплекс за изпитване на технологии за оползотворяване и обезвреждане на отпадъчни суровини“ в Индустриален парк „Оптикоелектрон“ – град Панагюрище.

Инвестиционното предложение в за нова дейност. Дейността на комплекса най-общо включва:

  • Провеждане на аналитична дейност за окачествяване на вида и състава на суровините – промишлените отпадъци, отпадъци от разкомплектоването на ИУЕЕО, ИУМПС.
  • Научно-изседователска дейност върху оползотворяването чрез извличане на метали от металосъдържащи отпадъци – подбор на апаратура, методика за анализ и определяне на най-подходящите технологични параметри на процеса, използване като екстрагенти на материали, съдържащи разтворители, и др.
  • Научно-изследователска дейност върху подобряването на качеството на процесите
  • Визуализация и оразмеряване на показателите на целия технологичен процес, изготвяне на обобщена оценка за икономическата ефективност на разработения процес.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ