Начало Общество Търсят медицинска сестра и рехабилитатор за дневен център за възрастни хора с...

Търсят медицинска сестра и рехабилитатор за дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св.Козма и Дамян”

61
0
СПОДЕЛИ

dcvhu

Дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св.Козма и Дамян”  гр. Панагюрище

О Б Я В А

Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.Св.Козма и Дамян” -Панагюрище обявява прием на документи за следните длъжности: „Медицинска сестра“ и „Рехабилитатор“:

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ -1 бр.:

 1. Образование – завършена образователна степен с професионална квалификация „Медицинска сестра”.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Добри компютърни умения;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;
 2. Опит при изпълнение на проекти – предимство;
 3. Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

4. Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година;

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;
 3. Добри компютърни умения;
 4. Много добри комуникативни и организационни умения;
 5. Умения за работа в екип.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление до директора на ДЦВХУ „Св.Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/до 12.08.2016 г. включително, на ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32 всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.
 2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда със 6 месечен изпитателен срок.

Лице за контакт – Савка Гешанова, тел. 0357/9 02 19 и 0884 482 612.

Длъжностните характеристики за обявените позиции е на разположение на заинтересованите кандидати в ДЦВХУ «Св.Св. Козма и Дамян».