Начало Общество Интердисциплинарен урок на тема „Математика и правопис“ проведоха дриновци

Интердисциплинарен урок на тема „Математика и правопис“ проведоха дриновци

СПОДЕЛИ
restorant

През месец юни участниците в групите по математика и по български език и литература за пети клас, с ръководители г-жа Нина Дудова и г-жа Елена Савова, проведоха интердисциплинарен урок на тема „Математика и правопис“, съобщиха от ОУ „Проф. Марин Дринов“.

Под формата на игра учениците решаваха практическа задача – как да си направят домашен сладолед, ако в готварската рецепта нужните продукти са в различни мерни единици и са изразени с обикновени и с десетични дроби.

В началото на урока участниците записаха рецептата под диктовка, като трябваше да спазват както правописните и пунктуационните правила, така и математическия „правопис“. Учениците от публиката с готовност се включиха в задачата, а после в малки групи коментираха допуснатите грешки. С участниците се проведе състезание за най-бързо определяне на част от цяло и записване на съответната обикновена дроб. Урокът приключи с коментар за съставянето и разбирането на текст инструкция.

Групите са сформирани по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.