Начало Култура Историческият музей е тазгодишният носител на наградата „Любородие“

Историческият музей е тазгодишният носител на наградата „Любородие“

СПОДЕЛИ

Общинската награда за краеведческа дейност ще бъде връчена на 19 април от 18:00 часа в театралния салон на НЧ „Виделина-1865“

Наградата „Любородие“ е учредена от Община Панагюрище и Основно училище „Двайсти април“ и представлява грамота, плакет и парична сума.

Комисия с председател Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” и членове: Георги Георгиев – председател на Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ на Общински съвет – Панагюрище, Минка Ланджева – директор на Основно училище „Двайсти април”, доц. д-р Атанас Шопов – директор на Исторически музей-Панагюрище и Стефан Рапонджиев – председател на УН на ОУ „Двайсти април“ определи за носител на Общинската награда за краеведческа дейност „Любородие“ Исторически музей-Панагюрище.

Наградата за краеведческа дейност „Любородие“ се присъжда за:

– Активна научно-изследователска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието;

– Изследователска работа, свързана с миналото на родния край, възникването и формирането на селищата в региона, природните дадености и забележителности, стопанския облик на Панагюрския край в миналото и в наши дни, архитектурния облик на Панагюрище, етнографията, фолклора, диалектологията на региона;

– Събирателска дейност в рамките на региона чрез интересни случки, събития, личности, родове, обичаи, легенди, книги, студии, статии;

– Проучвателска работа върху: архивни материали, исторически документи, статистически данни за броя на населението и стопанското развитие на региона;

– Значими заслуги в организацията и ръководството на краеведската дейност в регионален план или в национален мащаб;

– Организационна дейност за развитие и укрепване на краеведското движение и популяризирането му;

– Активно участие в работата на краеведски кръжоци и клубове;

– Популяризаторска дейност чрез издадени краеведски книги или публикации в централния и в местния печат.

Общинската награда „Любородие“ ще бъде връчена на 19 април 2018 година от 18:00 часа в театралния салон на Народно читалище „Виделина-1865“, град Панагюрище.

Събитието е част от Общинската годишна програма на тържествата за отбелязване на 142 години Априлска епопея и програмата за отбелязване на патронния празник на Основно училище „Двайсти април“.