Начало Бизнес Из Летописната книга на “Оптикоелектрон“: В крак с времето и науката (СНИМКИ)

Из Летописната книга на “Оптикоелектрон“: В крак с времето и науката (СНИМКИ)

СПОДЕЛИ

По повод 50-годишнината от основаването на „Оптикоелектрон“, продължаваме с част втора на поредицата публикации, в които се връщаме заедно назад в историята. А стотици, дори хиляди хора, ще си спомнят за нещо хубаво, случило  се в младостта или в по-зряла възраст. Ще изживеят отново, надяваме се,  едни хубави моменти от занимания със съществени теми, общуване с умни и  сърдечни колеги, постигане на лично удовлетворение от добре свършена работа. 

В крак с времето и науката

От 15 септември 1972 г. в Обедине ни заводи „Оптикоелектрон“ се разкрива Професионално-учебен център (ПУЦ), който официално е открит на 1 октомври 1972 г. Неговото основаване е предизвикано от голямата потребност от висококвалифицирани изпълнителски и ръководни кадри за оптическото производство и новите изделия.
Комисия за оценка на
най-добър в професията
Директор на ПУЦ става инж. Цвятко Цветков, главен директор на заводите, а за зам.-директор е избран Нено Делирадев(зам.-директор по специалните въпроси). За началник учебно-методичен отдел е назначена Минка Савова, а за счетоводител
– Виолета Попниколова.
През юни 1973 г. със заповед на инж. Цвятко Цветков се създава Клуб „Техническо и научно творчество на младежта“(ТНТМ). Клубният съвет е в състав: инж. Добрин Чуклев – председател; инж. Антон Дан даров – зам.-председател; Ценка Алексиева – секретар; инж. Драгомир Боюклий ски – зам.-директор по техническите въпроси; Благой Иванов – зам.-директор по икономическите въпроси; Тодор Брандийски – секретар на ПК при ОЗ; Неделчо Мирев – секретар на Заводския комитет на ДКМС; Петър Геров –главен счетоводител;
Към клуба функционират секциите:
„Научно-техническа пропаганда и агитация“ – с ръководител инж. Филка Кривчева;
„Техническо творчество“ с ръководител инж. Цветан Станев; „Техническа подготовка и майсторство“ с ръководител инж. Николай Шипковенски; „Работа със средношколци и пионери“ с ръководител Тодор Карбанов; Кино – фото клуб.
Първомайска манифестация
На Седмия преглед на ТНТМ през 1973 г. Клубът е отличен със званието Градски и Окръжен първенец и много награди. Като участник в националната изложба на ТНТМ Клубът е класиран на III-то място в рамките на Министерството на машино
клубовете в Панагюрище и в Пазарджишки окръг.
Състезание за най-добър чертожник
Високите резултати от работата на членовете на Клуба доведоха до признанието на Републиканския център за ТНТМ. С решение № 73 на Секретариата на ЦК на ДКМС от 16 март 1977 г. Клубът за ТНТМ е награден с най-високата награ да – Вимпел на ЦК на ДКМС „За принос в развитието на движението за ТНТМ“.
Технически съвет

Развитие на производството на оптични машини

 
През 1974 г. в ОЗ „Оптикоелектрон“ започва усвояване и производство на машини за обработка на оптични елементи:
АФМ-1 – предназначена за фрезоване на заготовки за лещи за очила от 0 до 6 диоптъра с изпъкнали и вдлъбнати повърхнини. Подаването на заготовките, захващането им в цанга и подаването на цангата към инструмента се извършва автоматично.
МЛ-2 – предназначена за фино фрезоване на лещи за очила от 0 до 6 диоптъра с помощта на специални диамантени таблетки.
МП-2 – предназначена за окончателна обработка – полиране на стъкла за очила с помощта на полиращи инструменти.
Машините са разработени по лиценз на сродното обединение в Чехословакия „Ди оптра“, гр. Турнов. Усвояването им започва в „Инструментален завод“, а по-късно производството е прехвърлено в ОМЗ (оптико механичен завод) гр. Стрелча.
Първите изделия за България и Чехия излизат през 1975 г., а на международния мострен панаир в Пловдив през 1978 г. машините получават златен медал.
През 1975 г. започва масово производ ство на изделие „Лектор 1“. То служи за демонстриране на предварително подготвен или изписан в момента текст или схема върху прозрачно фолио на отразяващ екран в незатъмнено помещение. Използва се масово във всички училища на страната. През 1977 г. е произведен 10 000-я брой. От 1981 г. започва износ към СССР.
Паметна за времето си и за колектива ни ще остане датата 18 март 1977 г., когато на посещение в ОЗ „Оптикоелектрон“ идва Станко Тодоров, председател на Министерския съвет. Той посещава „Инструментален завод“, среща се с трудови колективи, запознава се със специалната продукция на заводите.
Със заповед на Генералния директор на ДСО „Металхим“ от 1 юни 1978 г. цехът в с. Старосел, който е на подчинение към ВМЗ Сопот, преминава към завод „Бунай“ – Панагюрище. За началник – цех е назначен Вълко Кузманов Смилков.
 

Медали за младежко научно творчество

През 1977 г. Клубът по ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) участва в Националната изложба в Пловдив, организирана като заключителен етап на IX-я национален преглед. Младежката конструкторско-технологична база (МКТБ) с ръководител инж. Лука Гарчев е отличена със златна значка за разработка на темата „Конструиране на телеподаващо устройство „Изаплан“.
„Изаплан“ – планетарно телеподаващо устройство за заваръчни апарати влиза в произ водство през 1978 г. Изобретението е разработено под ръководството на к.т.н. инж. Давид Самоковлийски. За неговото усвояване на инж. Цв. Цветков – главен директор на Комби ната, и Крум Христов Стоянов – зам.-директор по производствените въпроси, е присъдено званието „Лауреат на Димитровска награда“. Изделието е предназначено за задоволяване нуждите в страната и износ в социалистическите страни, предимно Полша. До края на 1982 г. са произведени над 8000 броя.
По-късно, през 1979 г. Клубът на ТНТМ на МК „Оптикоелектрон“ е признат за окръжен първенец. На републиканската изложба на МКТБ е награден със златна значка за внедряване на изделието МСД-1300 (машина за стенографиране и дешифриране).

Спортът не изостава от работата

 
През юли 1977 г. с решение на Бюрото на Българската федерация по автомобилен спорт (протокол № 6/05.07.1977 г.) в Обединени заводи е учреден Автомобилен спортен клуб с председател инж. Лука Гарчев. Преди това Клубът съществува като секция „Авто-мото“.
В рали „Бесапара 75“ клубът участва с отбор с четири автомобила и заема първо място в клас „Жигули“ и първо място в гене ралното класиране. Екипажите са: Царски – Гарчев, Карбанов – Юруков, Д. Юруков – Чернирадев, Узунов – Даскалов.
Екипажът Царски – Гарчев взема участие и в Рали „Златни пясъци“ и заема V-то място в своя клас.
Автомобилен
спортен клуб
“Оптикоелектрон”
Екипажът Царски – Гарчев е класиран на III място в републиканския шампионат в клас „Жигули”. За участие в група А и група Б Иван Царски получава звание Майстор на спорта. Ежегодно в завода се провеждат общокомбинатски ралита по случай различни празници и годишнини.
Клубът участва и в състезанията: Рали „Вида“ – IV-то място в своя клас и VI място в ге нералното класиране; Рали „Хеброс“ – IV-то място в своя клас и VI място в генералното класиране; Републикански високопланински шампионат за 1975 година – II място в класа;
Екипажи на Автомобилен спортен клуб на Обединени заводи участват и в три международни ралита като членове на Националния отбор по автомобилизъм, валидни за Евро пейския шампионат – „Рейд Полски“, рали „Босфор“ и рали „Златни пясъци“.
На 18 февруари 1980 г. в Комбината е основан Клуб за физическа култура и спорт.
Работническа спартакиада

През годината Клубът има следните прояви:

Участие в общински първенства: отборът по лека атлетика – мъже; отборът по баскетбол – жени; отборът по тенис на маса – жени; отборът по хандбал – мъже; отборът по волейбол – жени.
Окръжни шампиони станаха отборите по лека атлетика – мъже, баскетбол жени и
борба свободен стил.
Републиканско първенство по лека атлетика спечели отборът на Комбината в Републиканския крос в Сливен.
Много изяви има през юбилейната 1981 г. клубът по физическа култура и спорт. Всички се радват на серия успехи.
Първенци в общинските състезания са отборите по лека атлетика мъже, баскетбол жени, волейбол жени, баскетбол мъже, тенис на маса жени, шахмат мъже. Окръжни първенства печелят отборите по лека атлетика мъже, баскетбол жени, футбол, борба свободен стил. Завоюван е и окръжният крос „Залпът на Аврора“. Отборът по лека атлетика завоюва 11-то място в републиканския крос в Сливен, а в Републиканската щафета взе 12-то място.
Санитарна дружина към БЧК
1981 г. е паметна за Панагюрище и в областта на туризма.
За пръв път е извървян преходът от в. Ком до нос Емине. Групата туристи от Комбината са пред вождани от Рад Шентов.
На екскурзия
На път към местността Оборище
Туристическото дружество на манифестация

Най-големият успех идва от футболния отбор на Комбината – завоювана е Републиканската работническа титла.

Футболният отбор
 
Малко по-късно, през 1982 г., към МК „Оптикоелектрон“ се създава женски футболен отбор. На турнир в чест на Деня на машиностро ителя спортистките се класират на II място след „Академик“ – София.
Клубът по физкултура и спорт през тази година има участия в няколко значими спортни прояви: републикански шампионат в колоатлетическата щафета „Шипка – Бузлуджа“; крос „Залпът на Аврора“. Отборът заема IV-то място във финалите на Републиканското работниче ско първенство. Званието „Републикански работнически шампион“ през 1982 г. завоюват лекоатлетите Радка Наплатанова – от международния крос в гр. Братислава и Иван Ангелков – първи на Републиканския крос в гр. Пазарджик.
Следва продължение…
Първа част вижте тук