Начало Интервюта Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД: Инвестираме в общински проекти, защото Панагюрище има...

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД: Инвестираме в общински проекти, защото Панагюрище има голяма необходимост от това

СПОДЕЛИ
restorant

Интервю на Мадлена Георгиева

 

Господин Цоцорков, успешна ли беше за Вас отминалата 2012 година? 

Да, за „Асарел-Медет” годината беше успешна. Изпълнихме производствената си програма, постигнахме целите, които бяхме заложили.

В икономическия аспект на устойчивото развитие мога да обобщя, че през 2012 г. запазихме висок темп на инвестициите. За годината инвестирахме около 50 млн. лева, като най-голям дял от тях са в направлението за икономическо и технологично развитие. Влязоха в действие проекти от поредния етап за модернизация на техниката и технологията в обогатителна фабрика в частта на рудоподготовката и извличането, внедри се нова интегрирана информационна система в управлението от най-висок клас, изпълни се и първият етап от проекта за осушаване и отводняване на рудника с автоматизирано управление, реализираха се и много други проекти.

През годината се извърши значителна работа и във връзка с реализацията на най-важния ни проект – за по-пълното и комплексно оползотворяване на наличните минерални запаси в района на рудника, с което може да се увеличат повече от два пъти запасите на руди и срокът на работа на компанията спрямо първоначалния проект. Извършената досега модернизация и на тази база повишената производствена ефективност преди всичко дават възможност да се премине към работа с далеч по-ниски от проектните средни съдържания на мед в рудите, каквито са и най-добрите практики в света. Така може да се осигури още по-дългосрочно устойчиво и екологосъобразно развитие на компанията, като  проектът ни е с хоризонт до 2050 г. Този проект ще бъде най-важният приоритет в нашата работа и през 2013 г., защото е от изключително важно значение за доброто социално-икономическо развитие на общината, областта и страната.

– А какви са резултатите в изпълнението на екологичната Ви политика?

Това е наш важен приоритет. През 2012 година разходите ни за инвестиции в екологични проекти, включително и за работата на трите пречиствателни станции, са за 6,7 млн. лева. Усилията ни бяха насочени не само към гарантиране на екологичната устойчивост на производството, но и към изпълнението на нови проекти за мониторинг и устойчиво управление на околната среда.

За първи път по наша инициатива беше извършено паралелно изследване на въздуха в центъра на Панагюрище и на площадка „Асарел” от външна независима организация и две автоматични подвижни лаборатории. Станциите едновременно измерваха показателите на двете места, мониторингът се извърши през четирите сезона, а периодите задължително съвпадаха с провеждането на взривни работи в рудника. Така се установи, че на нашата производствена площадка няма отклонение по нито един показател, включително запрашеност, а изводът на специалистите е, че дейността ни не влияе на качеството на въздуха в града. Факторите за установените периодични отклонения над някои норми за качеството на въздуха в града са използване на твърдо гориво за отопление, автомобилен трафик, чистота на улиците и други.

През годината изпълнихме още два нови проекта, в партньорство с неправителствена екологична организация – Български център за зелена икономика. Въпреки че някои в бранша имат резерви към ползите от подобен тип сътрудничество и диалог, засега аз съм удовлетворен от резултатите. По поречието на река Асарелска и на река Банска Луда Яна, където да се отчита влиянието на населените места, бяха монтирани шест автоматични мониторингови станции. В реално време те измерват и предават данни за състоянието на водите. Станциите са германски, последна дума на техниката, а стойността на проекта е 174 хиляди лева. Съвместно с екоорганизацията беше избран и изпълнителят – българското представителство на лидера в тази област „Hach Lange” – Германия.

Паралелно беше изпълнен и друг проект за мониторинг, който бе възложен на германската фирма „G.E.O.S.”, а стойността му е 52 хиляди евро. Всяка седмица, в продължение на 12 последователи седмици или период от 3 месеца, се взимаха проби от 9 пункта по поречието на реките Асарелска и Банска Луда Яна. Всички тези проби бяха изследвани за всякакви елементи в германска лаборатория, понеже еколозите от неправителствения сектор изглежда нямат доверие на българските анализи. Данните, които се получиха, показват това, което и ние твърдяхме – че няма отклонение от стандартите и рискове за околната среда. Германските експерти го потвърдиха, след като направиха над 1660 лабораторни анализа и над 580 теренни изследвания. Те лично обявиха констатациите си на заседание на експертен съвет, на което присъстваха еколози, ръководството на общината и кметовете на населените места, Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик, и други.

 Отделно независимите експерти имаха за задача да проучат и изследват на място състоянието на хидротехническите ни съоръжения и да го съпоставят с най-добрите световни практики. Ние не само не възразихме, но и приветствахме тази идея на еколозите. Заключението на германските специалисти бе, че нашите пречиствателни станции са надеждни и ефективни, че системата ни на управление на водите в оборотен цикъл е много добра, че пречистването на водите съответства на всички регламенти и дори имаме свръх капацитет при пречиствателните станции. Препоръчаха ни да се извърши оценка дали има нужда от преоразмеряване на някои от хидротехническите съоръжения – баражи, така че да се гарантира експлоатацията им при свръх екстремни валежи и да се осигури обезпеченост многократно над нормативните изисквания. Нещо, което ние вече сме направили – имаме оценка, разработили сме проект и започнахме поетапно да го изпълняваме от 2011 година насам. Политиката ни е сами да търсим, да се самоконтролираме и да правим най-доброто. Не да чакаме някой да дойде да ни глоби или да ни каже – тука не сте в норма, трябва да предприемете нещо…

Важното е хората да знаят, че благодарение на мащабната модернизация и екологизация на производството нашето дружество няма отклонения по нито един аспект от опазването на околната среда. Време е и доброжелателите, и недоброжелателите да приемат тези факти и да спрат да се съмняват. Мисля, че никой повече не бива да си губи времето и да се упражнява в лъжливо красноречие на тази тема, както и да губи времето на другите хора с това.

Ако трябва да посочите само едно, то кое е постижението от 2012 година, с което най-много се гордеете в областта на корпоративната социална отговорност?

Едва ли ще бъде новина, че всички най-много се гордеем със залата трезор на Панагюрското съкровище. Благодарение на нейното изграждане оригиналът се завърна у дома. Преди години някои мислеха, че това е утопия. Сега, освен чисто емоционалния спомен от онзи велик миг по Великден, няма как да не оценим и съвсем реалния, измерим принос на този проект за развитието на музейното дело и на туризма в общината и целия регион. Ако отидете в музея и отворите книгата за мнения, ще усетите вълнението на посетителите – не само през оня един месец, когато оригиналът беше в нашата експозиция и беше видян от над 30 000 панагюрци и гости, но и през всички месеци след това. Не ме разбирайте погрешно, като слагам проекта за залата трезор на първо място, не значи, че съм по-малко удовлетворен и от другите ни проекти в областта на корпоративната социална отговорност и многобройните инициативи, които подкрепихме по дарителския договор с Общината. За всичко това Националното сдружение на общините ни обяви за Общински дарител на 2012 г. От приоритетно значение за нас е и програмата за обучение и професионално развитие в дружеството, както и нашата стажантска и стипендиантска програма. А резултатите от реализацията на политиката ни за здраве и безопасност при работа ни донесоха първото място за 2012 г. в конкурса на Главна инспекция по труда и Министерството на труда и социалната политика сред големите фирми. Само по себе си всяко от тези неща е много впечатляващо, като се има предвид че все пак сме минно предприятие.

В крайна сметка – това, което сме постигнали, е закономерен резултат от много, много труд, от отдаденост в работата и задружни усилия. Затова благодаря на целия ни екип – за добрата съвместна работа и проявяваната всеотдайност, инициатива, отговорност и лоялност към компанията и каузите на общината, както и на синдикалните организации, Община Панагюрище и всички наши партньори от страната и чужбина за конструктивното взаимодействие.

По време на срещата-представяне на проекта за бъдещия модерен медицински център Вие споменахте, че планирате още инвестиции. Нарекохте ги „бижута в короната на Панагюрище”, какво предстои през 2013 година?

Думата „бижута” употребих в смисъл, че каквото и да сме правили досега, и каквото и да правим в бъдеще – независимо дали е в областта на технологичното развитие на „Асарел-Медет” АД, или в областта на инфраструктурни проекти на територията на общината, ние го правим в съответствие с най-добрите практики и стандарти. А броят на т.н. „бижута” засега всъщност е седем.

         През изминалата година бяха завършени две от тях, за които мечтаеха поколения панагюрци, в това число и аз. Това са проектът за залата трезор и ежегодното завръщане на Панагюрското златно съкровище у дома и проектът за закрития плувен басейн и СПА комплекс в Дома на миньора „Каменград“ – двата са на обща стойност около 15 млн. лева. През 2013 г. започва реализацията на още два проекта чрез публично-частно партньорство с Общината – за многофункционална спортна зала и за модерен медицински комплекс, като общата им стойност е около 30 млн. лева. В тази връзка мисля, че Общината спешно трябва да проектира и изгражда нови паркинги в централната част на града, за да се посреща засиленият поток от хиляди туристи и гости, които впрочем вече ни посещават.

  В момента проучваме възможностите за реализация на следващите два проекта: „Колеж или филиал на висше учебно заведение в Панагюрище”  и „Газификация на общината”, които са най-сложни. Отново подчертавам, че тези големи инфраструктурни проекти, които сме започнали вече, и тези, които предлагаме в бъдеще да се реализират чрез публично-частно партньорство, са отворени за участие и на всички други желаещи физически и юридически лица от общината, страната и чужбина.

Седмото „бижу”, чиято реализация също вече е в ход, е „Ловно стопанство за национален и международен ловен туризъм в Същинска Средна гора”.

Нека да е ясно и друго – системно инвестираме в общински проекти не защото не можем да инвестираме по-изгодно някъде другаде в страната или чужбина, а защото Панагюрище, където сме родени, има голяма необходимост от това.

Каква е оценката Ви за работата на кметския екип през първата година от управлението?

Като един от гласоподавателите в общината считам, че промяната е видима и усилията на общинското ръководство несъмнено са в правилната посока.

Според мен в сегашния мандат  на кметския екип и Общинския съвет  се дава уникална възможност да се реализират множество важни инфраструктурни и други общински проекти. Те ще променят коренно облика на общината и ще подобрят още повече стандарта на живот на жителите, голяма част от които работят в нашето дружество. Вижте само проектите за водния цикъл, пречиствателната станция, строителството на язовир „Луда Яна”, депото за отпадъци, проекта „Панагюрище – столица на свободата”, ремонта на магистралния водопровод и много други, които са заложени в кметската програма.

Като прибавите реализираните и започнати вече проекти за публично-частно партньорство на „Асарел-Медет”АД и други съдружници с Общината, както и другите значими проекти, които в момента се подготвят, можете да си представите мащабите на предизвикателството, което стои пред кметския екип и Общинския съвет за този мандат.

Лично аз като мениджър и панагюрец съм категоричен, че всички тези проекти могат и трябва да се осъществят през следващите няколко години. По съвместните ни начинания – ние ще изпълним нашия дял от ангажиментите и в това никой не трябва да се съмнява. Ще помагаме на Общината,  когато е необходимо – нещо, което винаги сме правили. Ще съдействаме и с експертиза, ако ни се поиска, но ние не можем да свършим това, което трябва да се свърши от Общинския съвет, кмета и неговия екип, нито да поемем тяхната отговорност пред избирателите. Ще благодарим за всеки добър резултат от тяхната работа, но ще искаме да се търси и носи най-строга отговорност, когато не са защитени интересите на Общината или са нарушени етичните норми от съответните длъжностни лица. Считам, че вътрешните правила за работа на Общинската администрация и Общинския съвет би трябвало да са такива, че да осигурят висока ефективност в работата, инициативата и отговорността по веригата на планирането, изпълнението и контрола, така че и да иска някой, вътре или извън Общината, волно или неволно, да наруши интересите й, да не може да направи това.

Многократно сте казвали, че бизнесът трябва да бъде безцветен, да стои на еднакво разстояние от всички политически партии и да бъде конструктивен партньор на всяко управление. Но след избирането на народния представител и бивш служител във Вашата компания Никола Белишки за кмет на общината, някои свързват името на „Асарел-Медет” с ГЕРБ, как ще го коментирате?

Без компромиси продължавам да отстоявам принципа за политическа неангажираност  – моя и на дружеството. Всяка управляваща партия досега се е гордяла, че има в страната предприятие като нашето. Колкото до изборите, очевидно е, че господин Белишки е изборът на мнозинството жители на общината, които са го припознали като своя кандидат за кмет. Сред тях сигурно има и много работещи в „Асарел-Медет“, което е естествено, защото  хората от един колектив познават качествата на настоящите или бившите си колеги и могат да им се доверят. Известно е, че в малките общини избирателите са по-склонни да гласуват мажоритарно за народни представители, кметове и общински съветници. Аз мисля, че специално за нашия екип това се дължи и на фирмената ни култура и ценностна система, които в името на общите интереси и цели поощряват личностното развитие, личната отговорност и правото на личен избор.

Кои са мечтите Ви за Панагюрище и България?

Всичките ни проекти са насочени към това родният ни град да става все по-добро място за живеене, да се развива, да задържа младите си хора, да предлага различни перспективи за личностна реализация, високо ниво на образование, здравеопазване, култура, творчество, спорт – без разлика с най-добрите градове в страната и чужбина. Мечтая си и  в Панагюрище, и в България повече да се уважават и ценят успелите хора. Неслучайно през тази година в дарителския договор с Общината заложихме средства и за стипендии на изявените деца. Нарекохме тази инициатива „Звезден клас” – с уважение към целите, труда и постиженията на младите ни таланти. Сега общинското ръководство за първи път организира празник за всички ученици със стипендии през годината. Оказва се, че това не е един клас, а са над 150 ученици от нашата община. Представяте ли си – 150 успели деца, та това е изключителна сила, много голям заряд за бъдещето! Това са десетки престижни награди в различни области на учението, изкуството, културата, спорта… Дано тези деца продължават да мечтаят и да успяват и по-нататък. Желая им го от сърце!

Да излезем от пределите на общината, като мениджър – кога виждате края на финансовата криза?

Едва ли някой ще се ангажира с конкретна прогноза. Но и началото, и краят на кризата не са конкретно събитие, а продължителни процеси, които започват и свършват по различно време за различните региони, икономики, отрасли и дори компании. Например – за световния пазар на рафинирана мед се очаква през 2013 г. да бъде балансиран и евентуално да има малък излишък през втората половина на годината. Според мен рисковете пред стоковите пазари ще продължат да бъдат свързани с дълговата криза в Европа, възможността за забавяне ръста на китайската икономика и състоянието на американската икономика. В опит за справяне със световната икономическа криза най-вероятно правителства и централни банки ще продължат с политиката си за стимулиране, което очакваме да подкрепя и пазара на медта. Въпреки това като цяло ръстът на световната икономика през 2013 г. ще бъде слаб, движен главно от развиващите се държави. У нас добивната промишленост е един от двигателите на националната икономика и отчита стабилен растеж дори в условия на криза, а „Асарел-Медет” остава лидер в българския рудодобив и продължава да се развива устойчиво.

Какъв късмет Ви се падна от новогодишната баница?

Обич.

Планирате ли през тази година някакво приключение, подобно на покоряването на Северния полюс през 2012 година?

 Харесвам предизвикателствата и обичам да пътувам до места в света, които като човек ме зареждат емоционално и  духовно. В кратките паузи между деловите ми служебни и обществени ангажименти имам в готовност списък, в който чакат своя ред още редица интересни лични проекти. Ако е живот и здраве, ще ги осъществя, но засега няма да ги разкривам.

Какво си пожелахте за 2013 г. на себе си лично, на екипа на „Асарел-Медет”АД, на колегите Ви от минния бранш и жителите на общината?

И на себе си, и на всички мои колеги, приятели и съграждани желая за 2013-та преди всичко много здраве! Когато човек е здрав, може и по-лесно да реализира личните си мечти и професионалните цели за развитие, което желая най-искрено на всички.

Пожелавам да има повече единение и по-малко завист и съответно по-малко недобронамереност в отношенията между хората. Дано всеки да се стреми да прави колкото може повече добро на другите, но искрено и постоянно, а не конюнктурно, за да му се връща стореното добро. Ако се концентрираме в максималното използване на собствения си потенциал, можем да станем още по-успешни. А успешен човек може и трябва да бъде всеки, но не и с мисълта, че това трябва да става за сметка на другите хора. Мисля, че когато има повече успешни хора, тогава цялата община и цялата държава ще стават по-успешни!