Начало Общество Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” взе участие в III Европейска годишна конференция за...

Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” взе участие в III Европейска годишна конференция за суровините

СПОДЕЛИ
Реклама

Председателят на Българска минно-геоложка камара и изпълнителен директор на „Асарел-Медет”АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков и зам.- председателят на Камарата Алекс Нестор участваха в III Европейска годишна конференция за суровините, която се проведе в Брюксел.

В Конференцията взеха участие над 200 делегати, пред които се изказаха 19 ключови говорители от Европейския парламент, Европейската комисия, бизнеса и неправителствени организации.

Основните теми бяха насочени към създаване на устойчива и конкурентноспособна минна индустрия в Европа, международно сътрудничество за осигуряване доставките на суровини и как може ефективното използване на ресурси да помогне за справяне с глобалните предизвикателства.

Подчертано бе, че първият стълб на Европейската стратегия за суровините се отнася до необходимостта от повече добив в рамките на границите на Европейския съюз. Крайната цел на това е намаляване зависимостта от вноса в Европа, като се работи за премахване на технологичните и икономически бариери, които все още съществуват.

Изтъкна се необходимостта също така от повече координация между държавите членки относно геоложките проучвания за увеличаване базата от знания за минералните ресурси.

Беше споделен опит за прилагане Инициативата за прозрачност на добивната индустрия и доброто управление, както и за консултациите на Европейската комисия относно показателите за ефективност по отношение на ресурсите и разработване на законодателни инициативи на основа добрите европейски практики в отрасъла.

По време на конференцията председателят и зам.-председателят на БМГК проведоха срещи с Янец Поточник – комисар по опазване на околната среда в Европейската комисия, Даниел Креспо – генерален директор „Предприятия и промишленост” в Европейската комисия, Матиа Пелегрини – ръководител отдел „Суровини, метали, минерали и горско стопанство” в Европейската комисия, Маркус Бейрер – генерален директор на „Бизнесюръп”, Петрос Сурмелис – ръководител отдел „Достъп до индустриални, енергийни и суровинни пазари” в Европейската комисия, както и с депутата от Европейския парламент Паул Рюбиг и с генералния директор на „Евромин” – Корина Хебестрайт.

На тези срещи представителите на БМГК информираха европейските институции за постиженията на отрасъла в прилагането на европейските стандарти в технологиите, екологията и безопасността на труда, както и за безпочвените спекулации на някои неправителствени организации срещу развитието на минната индустрия в България.

По време на разговорите бе отправена покана за посещение в България и запознаване на място с добрите практики в отрасъла, като точното време ще бъде съгласувано допълнително.

На снимката: Заедно с депутата на Европейския парламент Паул Рюбиг  /в средата/

IMG_0198.jpg