Начало Общество Качеството на водата за питейно-битови цели в община Панагюрище отговаря...

Качеството на водата за питейно-битови цели в община Панагюрище отговаря на европейските изисквания

СПОДЕЛИ
restorant

В изпълнение изискванията на Наредба № 9 на Министерство на здравеопазването беше проследено изпълнението на обема показатели за качествата на водата за питейни нужди. Резултатите показват, че питейните водоизточници на територията на община Панагюрище отговарят на европейските изисквания.

ВиК-дружеството в Панагюрище извърши пълни изследвания на водата за питейни нужди на населението. На 3 повърхностни и 1 подземен водоизточник (от водохващанията на реките Златьовица, Рогачовец, Мулейска, както и от шахтовия кладенец и дренаж за водоснабдяване на село Попинци) са направени анализи в Националния център за обществено здраве и анализи, София – по показатели, включени в периодичния мониторинг. Според получените резултати водата отговаря на изискванията за питейно-битово водоснабдяване.

С въвеждането на тези изследвания на практика се изпълняват всички европейски изисквания за качествата на питейната вода.

По Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването се извършва периодичен мониторинг на качеството на водата за питейно-битови цели. През миналата година РЗИ – Пазарджик, съвместно с 9 ВиК-дружества в областта, проследи изпълнението на обема показатели.  “ВиК – П” ЕООД – Панагюрище беше първото дружество, което прояви сериозна ангажираност и съдейства за изпълнението на мониторинга.