Начало Общество Кметът на община Панагюрище подписа договор за безвъзмездно финансиране на проект по...

Кметът на община Панагюрище подписа договор за безвъзмездно финансиране на проект по “Зелена и достъпна градска среда”

СПОДЕЛИ
restorant

На 20 май (понеделник) ръководството на община Панагюрище присъства на официална церемония по връчване на чекове за стойността на безвъзмездната финансова помощ, която 36 общини получават за реализация на проекти по схема “Зелена и достъпна градска среда” от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. Събитието се състоя в МРРБ, а чековете бяха връчени лично от вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева.

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа договор по проект BG161PO001-1.4-09-0035 «Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот». Общата стойност на проекта за основните обекти на интервенция е 4 999 978,42 лева. Планираните дейности  по проекта включват: благоустрояване и реконструкция на площад «20-ти април» и ремонтни работи на Мемориален  комплекс «Априлци»; рехабилитация на градското обзавеждане в градски парк между ул. «Кръстьо Гешанов», източно от река Луда Яна и северно от кв. 244а; озеленяване и благоустрояване на пространството западно от река Луда Яна, северно от съществуващия пазар, източно от ул. «Димчо Дебелянов» и южно от УПИ 1-4402 и УПИ Х – общ.; рехабилитация на ул. «Д-р Лонг – от ул. «Макгахан» по площад «20-ти април»; реконструкция на част от ул. «Петър Карапетров». Проектът  цели подобряването на физическата и жизнената среда в град Панагюрище като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. 

Общата стойност на всички 36 одобрени проекти е близо 260 млн. лв. В нея се включват основни и допълнителни обекти. Свободният ресурс по схемата е 177 млн. лв., с който общините ще реализират основните дейности по проектите. Обектите, които бяха избрани и начинът, по който да изглеждат те, бяха определени в резултат на мащабни обществени обсъждания, каза вицепремиерът Захариева. Така освен, че са съпричастни към изпълнението на проектите, жителите им могат да определят какво да се случва в техния град, допълни тя. С изпълнението на основните обекти по проекта ще се подобри градската среда за над 4,4 млн. души, живеещи в  36-те общини, като над 150 хиляди души ще имат улеснен достъп, каза още министър Захариева. Над 1,2 млн. кв.м ще бъдат с подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки. Близо 500 хил. кв.м. ще са реконструирани и рехабилитирани от уличната мрежа. Ще бъдат осигурени над 2 000 места за паркиране. А от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление икономията  на енергия ще бъде над 850 хил. квч/г., допълни вицепремиерът.

Схемата „Зелена и достъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Тя беше обявена след освобождаване на ресурс от спестени средства по сключени договори  по ОПРР през лято на 2012 г. Решението за одобрението на проектите беше взето в края на миналия месец.

1 КОМЕНТАР