Начало Общество Кметът на общината се срещна с представители на бизнеса, училищата и Дирекция...

Кметът на общината се срещна с представители на бизнеса, училищата и Дирекция “Бюро по труда”

СПОДЕЛИ
restorant

  Срещата се проведе на 12 март (вторник) по покана на кмета на община Панагюрище Никола Белишки. На нея бяха поставени въпроси, свързани с необходимостта от квалифицирани кадри за нуждите на предприятията и възможността на учебните заведения да подготвят такива. Друга тема на разговора беше необходимото партньорство между местния бизнес и Дирекция "Бюро по труда" – Панагюрище и възможността за разкриване на нови работни места.

На срещата присъстваха още заместник-кметът по хуманитарни дейности, директорът Дирекция “Образование, култура, социални дейности”, директорът на Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище, директори и помощник-директори на хуманитарната и професионалната гимназии в града, представители на “Оптикоелектрон груп” АД, “Ритон П” АД, “Микро Вю” АД, “Бунай” АД, “Оптикс” АД, “Асарел-Медет” АД, Сдружение на предприемачите в Панагюрище, кметът на село Оборище, журналисти и граждани.

В Програмата за управление за периода 2011-2015 година ръководството на общината е заложило основните цели и приоритети, с реализирането на които община Панагюрище да се превърне в привлекателно място за живеене и притегателен център за инвестиции, иновации и работа. Това би било възможно и чрез постигане на едно качествено и конкурентно образование и възпитание на децата и учениците, чрез достатъчно добро взаимодействие между бизнес, образователна система и Дирекция “Бюро по труда”, така че младите хора да бъдат информирани и мотивирани да завършат образованието си в Панагюрище и да са убедени, че имат перспектива да останат да работят в града. Кметът Белишки напомни пред присъстващите, че от страна на ръководството на общината в управленската програма е заявено твърдото решение в Панагюрище да има висше учебно заведение. За да бъде реализирана тази идея е необходимо партньорство. В този смисъл е много важно бизнесът, който има ясна визия за развитието си за следващите 5-10 години, да определи необходимостта от различни видове специалности, да даде своята заявка пред учебните заведения и да поеме ангажимент за подсигуряване на работа на вече завършилите ученици. Заместник-кметът Матанова подчерта значението на срещата, която се проведе именно с цел бъдещо ползотворно сътрудничество, при което представителите на учебните заведения и бизнеса в града да развият своята визия за развитието на образованието на територията на общината.

В тази насока протекоха разговорите на провелата се във вторник среща в сградата на Общината. Представителите на фирмите, чието производство е свързано с оптични и оптико-механични изделия и уреди (“Оптикоелектрон груп” АД, “Микро Вю” АД,  “Оптикс” АД) се обединиха около идеята в учебните заведения в Панагюрище да има паралелки със специалността “оптик”. Заетите към момента в този бранш са около 1200 човека, но се забелязва застаряване при кадрите и затова са нужни нови попълнения от добре обучени млади хора.

Управителят на “Ритон П” ООД (леката текстилна промишленост) г-жа Даскалова изказа съжалението си от това, че една толкова привлекателна специалност, макар че шевното производство е по-лесно за усвояване в сравнение с други производства, от няколко години насам не успява да сформира паралелка, която да може да задоволи нуждите от кадри на предприятието.

Директорът на Дирекция “Човешки ресурси” на “Асарел-Медет” АД г-н Чобанов изрази мнение, че е необходимо местната власт, бизнеса, училищата и Дирекция “Бюро по труда” в Панагюрище да си подадат ръка при общото търсене и намиране начините за решаване на проблемите. Бизнесът трябва да даде своята заявка за нуждите от специалисти за един определен цикъл – 4-5 години, като същевременно се стреми да подобрява учебните бази.

Всички присъстващи се обединиха около идеята за повишаване имиджа на учебните заведения в Панагюрище, подобряване на техническата им база, предлагане на едно качествено и конкурентно образование и мотивиране на младите хора да останат да учат и работят в града.

На 12 март се взе решение в края на учебната 2013-2014 година (края на месец юни) да се проведе повторна среща в същия състав, за да се дадат конкретни предложение по поставените въпроси.

2 КОМЕНТАРА

  1. По-добре късно, отколкото по-късно!

    Това е много хубаво. Само този, който не се е изправял пред невъзможността да намери млад, мотивиран и не мързелив човек за някаква работа, няма да оцени важността на тази инициатива. А такива хора може да се селектират, само ако има от къде да се избира. А това място е точно професионалното училище.
    0    0