Начало Местна власт Кметовете със срок до 25 март да проверят речните корита за нерегламентирани...

Кметовете със срок до 25 март да проверят речните корита за нерегламентирани сметища

СПОДЕЛИ

riosv_pz_tabelaПо разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ в Пазарджик инж. Костадин Гешев изпрати указания до кметовете на общини в срок до 25 март да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им.

РИОСВ изиска от кметовете да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място. Това трябва да стане така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени. Специално внимание в указанията се обръща на факта, че всички селски депа в региона са закрити и обезвреждането на отпадъците става само и единствено на общинските депа за неопасни отпадъци. За общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на регионалното депо в Панагюрище.

РИОСВ изготви график за проверки на място. След изтичане на дадения срок – 25 март експертите ще проверят какво е свършено и при установяване на нерегламенитари замърсявания, ще бъдат налагани санкции.