Начало Местна власт Кметовете със срок до 25 март да проверят речните корита за нерегламентирани...

Кметовете със срок до 25 март да проверят речните корита за нерегламентирани сметища

СПОДЕЛИ
РИОСВ–Пазарджик

riosv_pz_tabelaПо разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ в Пазарджик инж. Костадин Гешев изпрати указания до кметовете на общини в срок до 25 март да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им.

РИОСВ изиска от кметовете да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място. Това трябва да стане така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени. Специално внимание в указанията се обръща на факта, че всички селски депа в региона са закрити и обезвреждането на отпадъците става само и единствено на общинските депа за неопасни отпадъци. За общините Панагюрище и Стрелча обезвреждането на неопасните отпадъци става само на регионалното депо в Панагюрище.

РИОСВ изготви график за проверки на място. След изтичане на дадения срок – 25 март експертите ще проверят какво е свършено и при установяване на нерегламенитари замърсявания, ще бъдат налагани санкции.