Начало Интервюта Красимира Йонева – Русинова за настоящите и предстоящи инициативи в ЦОП „Зора“

Красимира Йонева – Русинова за настоящите и предстоящи инициативи в ЦОП „Зора“

СПОДЕЛИ

През месец април в ЦОП „Зора” гр. Панагюрище, паралелно с предоставянето на услуга „Училищна подкрепа” в  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча и ОУ „Свещ. Недельо Иванов” с. Поибрене, стартира и предоставянето на услугата в училищата на територията на гр. Панагюрище. Услугата се предоставя въз основа на двустранно подписани споразумения за сътрудничество и е предназначена за деца, посещаващи следобедните занятия в училищата СОУ „Нешо Бончев”, ОУ „Проф. Марин Дринов” и ОУ „20-ти Април”.

Ето какво разказа още директорът на ЦОП "Зора" Красимира Йонева-Русинова:

 

Г-жо Русинова, каква е основната цел на подписаните споразумения между ЦОП "Зора" и училищата?

– Основната ни цел е взаимно сътрудничество и съгласуване на професионалните ангажименти на учители и социални работници, за развитие на устойчиви модели на взаимодействие между образователната институция и предоставяните съвременни социални услуги за деца от Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище, като се поставя най-добрия интерес на детето в центъра на вниманието на специалистите.

– На каква възраст са децата, с които работите?

– През месец април социалните работници от Центъра работиха с деца от 1 до 7 клас, съгласно постигнатите договорености, като по заявка на класните ръководители в часовете на класа са разглеждани и следните теми:„Здравна и полова култура” за учениците от 7 и 8 клас;„Приятелите и аз” за учениците от 5 и 6 клас;„Пролетни празници” за учениците от 1 клас. Напомням, че в ЦОП всеки петъчен ден от 15.30ч. се провеждат групови занятия по различни инициативи и мероприятия.

– Какви други инициативи проведохте, какво предстои ?

– През месец април се реализира инициатива „Шарен, шарен Великден” с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността, а през месец май ще се проведе мероприятие „Пъстър свят”. В началото на месец април се проведе и първата годишна среща на сформираната през 2012г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновено хора”, като целта на срещата бе да се планира дейността на групата на база изразените от участниците желания и потребности. Срещите на групата са осъществяват на приблизително три месеца. Другата дейност, която Център за обществена подкрепа „Зора” на този етап подготвя е предстоящото провеждане на информационна кампания по „Семейно планиране”. Кампанията ще бъде реализирана през втората половина на месец май в градовете Панагюрище и Стрелча и в с. Поибрене.

– Разкажете повече за тази кампания…

– Целта на подготвяната кампания по „Семейно планиране” е превенция на нежелана бременност и изоставяне на деца в институции, насърчаване за отговорно сексуално и родителско поведение, чрез повишаване нивото на информираност на млади хора от високорискови общности в гр. Панагюрище и гр. Стрелча, както и в с. Поибрене. Кампанията е предназначена за млади хора на възраст от 16 до 25 г. Задачите, които ЦОП си поставя при реализирането на кампанията е да се повиши нивото на осведоменост на младите хора относно:физическото и психическото съзряване, настъпващи промени и белези на полово съзряване, използване на контрацептивни средства; процеса на семейно планиране;значение, роля и отговорности на родителите при оглеждане на дете. Екипните двойки, социалните работници в ЦОП, на този етап извършват предварителни обходи, в съответните населени места за да информират жителите за целна и естеството на предстоящата информационна кампания. Предстои договарянето на помещенията/залите, датите и часа за реализацията на кампания по „Семейно планиране” в посочените селища.