Начало Интервюта Красимира Русинова, ЦОП „Зора“-Панагюрище: Работим успешно с рискови деца и техните семейства

Красимира Русинова, ЦОП „Зора“-Панагюрище: Работим успешно с рискови деца и техните семейства

СПОДЕЛИ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За дейността на Центъра за обществена подкрепа „Зора“ в град Панагюрище, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар неговия директор Красимира Русинова.

Г-жо Русинова, разкажете за създаването на Центъра за обществена подкрепа „Зора“ в град Панагюрище?

Красимира Русинова: Центърът за обществена подкрепа „Зора“ в град Панагюрище е създаден по програма ФАР на Европейския съюз, община Панагюрище изработва проекта, след което Центъра е разкрит през 2009 година. Една година бяхме по програма ФАР, след което бяхме към община Панагюрище, а след това беше обявен конкурс за управление на услугата и до настоящия момент Центъра се управлява от Фондация „Социални практики в общността“ – град Пазарджик.

Какви услуги предлагате в Центъра и какви са неговите възможности?

Красимира Русинова: Капацитетът на Центъра е 50 потребители. Групите, които обслужваме, това са групи рискови деца и техните семейства. Предлаганите услуги са училищна подкрепа, с цел превенция от отпадане от училище, семейно консултиране, психологическо консултиране, консултиране на деца с поведеденчески проблеми и техните семейства. Широк е диапазонът на предлаганите услуги. Освен това имаме доста добре развита мобилна социална услуга, която се предоставя по местоживеене на потребителите. Другото, което е – работим в общността като правим кампании. Сега в момента през месец октомври ще имаме съвместна кампания с Дирекция „Социално подпомагане“ по приемна грижа. Другите кампании, които правим са тематични. Включваме се в различни мероприятия. През октомври ще се включим също в инициативата на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ за разясняване процеса на осиновяване.  В общността работим тематично, зависи каква тема сме избрали за годината.

Работите с деца в риск, успявате ли да им помогнете?

Красимира Русинова: Работим предимно с такива деца, нашата целева група е до 18 годишна възраст и техните семейства. На практика, когато се получи направление от Дирекция „Социално подпомагане“ и има заявена услуга, ние работим по този случай. Дали само с детето или и с неговите родители, зависи каква е заявката. Работим много активно и с Местната комисия за борба с противообществените прояви. Те също насочват деца след възпитателно дело или съответното решение.

Капацитетът ви е за 50 потребители, успявате ли да го запълните?

Красимира Русинова: Капацитетът ни е пълен и в момента. През летния период имаме малък спад, но обикновено целогодишно Центърът е пълен. При нас могат да дойдат и самозаявили се потребители, които не минават през Дирекция „Социално подпомагане“. Това са родители, които са преценили, че имат нужда от нашите услуги.

Имате ли достатъчно квалифициран персонал?

Красимира Русинова: В момента всички работни места са заети от социално работници, психолози. Работят квалифицирани кадри, за които организираме поддържащи обучения. Освен това още при създаването на Центъра имаше една година паралелно с работата с потребители и обучение на екип. Ние обучаваме също приемни родители, осиновители, имаме група за взаимопомощ на осиновители и осиновени. В община Панагюрище има екип по приемна грижа и ние се включваме, когато има поддържащо обучение и ни бъде изпратено направление от Дирекция „Социално подпомагане“, а Центърът за обществена подкрепа обучава кандидати за приемни родители, които са например от община Стрелча.

Как работите с Община Панагюрище?

Красимира Русинова: Нямаме никакви проблеми с хората, които са в общината. Когато имаме нужда винаги са се отзовали, получаваме и методическа подкрепа от тях, така, че имаме перфектни работни взаимоотношения. Искаме Центърът да се развива все по-добре, за да сме полезни на хората, които имат нужда от нас.