Начало Здраве Медицински център – Панагюрище към „Уни Хоспитал“ работи по договор с НЗОК...

Медицински център – Панагюрище към „Уни Хоспитал“ работи по договор с НЗОК по 16 специалности

2017
0
СПОДЕЛИ

„Медицински център-Панагюрище“ e  част от болничния комплекс на МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище и осигурява високоспециализирана специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят специалисти с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит.

Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания.

 

На разположение на пациентите са специализирани мамологичен кабинет, кабинет Уши-нос и гърло, неврологичен кабинет с апарат за ЕЕГ и ЕМГ, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, скенер и мамограф. В клинична лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания.

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност) по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Гръдна хирургия
 • Съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Трансфузионна хематология
 • Микробиология

Екипът от специалисти в МЦ ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги и повече пациенти ще имат възможност да се възползват от високотехнологичната апаратура, иновативни технологии и методи на лечение, които са запазена марка на болничното заведение.

За повече информация и запазване на часове за преглед: тел.: 0357/88524; 581; 582, 535 и 545.

Графици на лекарите, работещи по НЗОК:

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Николай Радулов – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи9.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 15.009.00 – 16.00
Домашни прегледи15.00 – 16.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***15.00 – 16.00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”15.00 – 16.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи8.00 – 11.008.00 – 12.00
Домашни прегледи12.00 – 13.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***12.00 – 13.00
Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”11.00 – 12.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Светослав Саджаклиев – гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 17.3015.30 – 17.3015.30 – 16.3015.30 – 17.3015.30 – 16.30
Домашни прегледи16.30 – 17.30
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***16.30 – 17.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Димитър Димитров – гастроентерология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.007.00 – 8.007.00 – 8.00

17.00 – 18.00

Домашни прегледи17.00 – 18.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***17.00 – 18.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Емануела Кожухарова – ендокринология и болести на обмяната

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи17.00 – 20.007.00 – 8.007.00 – 8.00
Домашни прегледи7.00 – 8.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания *** 

7.00 – 8.00

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи16.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.00
Домашни прегледи16.00 – 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Лена Заекова – нефрология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.00 – 8.0014.00 – 19.307.00 – 8.00
Домашни прегледи19.30 – 20.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Николай Узунов – ортопедия и травматология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 19.3015.30 – 18.3015.30 – 19.3015.30 – 19.30
Домашни прегледи18.30 – 19.30
ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 17.3015.30 – 17.3015.30 – 17.00
Домашни прегледи17.00 – 17.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Златка Попова – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи8.00 – 12.008.00 – 12.00
Домашни прегледи12.00 – 13.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***12.00 – 13.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Светозар Гъмзов – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи8.00 – 12.008.00 – 12.00
Домашни прегледи12.00 – 13.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***12.00 – 13.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Юрий Стоянов – хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи17.00 – 18.0017.00 – 18.00
Домашни прегледи17.00 – 18.00
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***17.00 – 18.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи16.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.00
Домашни прегледи16.00 – 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

Понеделник (от – до)Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи16.00 – 18.0016.00 – 17.0016.00 – 17.0016.00 – 17.00
Домашни прегледи16.00 – 17.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Проф. Д-р Веселина Михайлова –

гръдна хирургия

Понеделник (от – до)Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи8.00 – 17.00
Домашни прегледи17.00 – 18.00

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Стоян Генадиев – съдова хирургия

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.00 – 8.00

15.30 – 19.30

7.00 – 8.30

15.30 – 19.00

Домашни прегледи19.00 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Галина Цонева – Пейчева – клинична лаборатория

Понеделник (от – до)Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Веселин Толинов – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Зорница Русева – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Александър Георгиев –

образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Людмила Маринова – образна диагностика

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи7.30 – 8.30

16.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Лориета Кръстева  – трансфузионна хематология

Понеделник (от – до)Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мариянка Ашикян – микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.30

 

ПОСЕЩЕНИЯ за:

Д-р Мариета Челебиева – микробиология

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък (от – до)Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи15.30 – 19.3015.30 – 19.3015.30 – 19.30